AVISTAblogi – AVIbloggen

Asiaa aluehallintovirastosta. Reflektioner från regionförvaltningsverket.


Jätä kommentti

”Bättre att bli kränkt än att bli diskriminerad”

I början av juni gjorde Svenska enheten för bildningsväsendet ett studiebesök till Stockholm där vi besökte olika myndigheter. På Skolinspektionen hade vi förmånen att få bekanta oss med Barn- och elevombudets arbete.

Den 1 april 2006 trädde Barn- och elevskyddslagen i kraft i Sverige och samtidigt inrättades Barn- och elevombudet (BEO) som en självständig del av Skolinspektionens verksamhet. BEO:s uppdrag är ”att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling”.

Lue loppuun