Mentorikin oppii

Mentorointi on Wikipedian määritelmän mukaan menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Näin määriteltynä korostuu mentoroitavan saama hyöty ja mentori nähdään lähinnä antavana osapuolena suhteessa. Todellisuus on kuitenkin toisenlaista. Olen toiminut viimeisten vuosien aikana useammankin kerran mentorina erilaisille asiantuntijoille ja esimiehille. Joka kerta olen oppinut itsekin sekä … Jatka lukemista Mentorikin oppii

Säkerhet inom utbildningen: Alla bör få känna sig trygga i skolvardagen.

Säkerhet inom utbildningen: Alla bör få känna sig trygga i skolvardagen.

Frågan om säkerhet inom utbildningen är ett tema som kan diskuteras och behandlas från flera synvinklar, det är ett tema som kräver fortlöpande diskussion och aktivt engagemang. Det finns alltid något man kan göra för att förbättra säkerheten i skolor och läroanstalter. Frågan är, hur säkerställa att alla i skolan, både elever, lärare och övrig … Jatka lukemista Säkerhet inom utbildningen: Alla bör få känna sig trygga i skolvardagen.

Saavutettavuus on kaikkien asia

Saavutettavuus on kaikkien asia

Verkkopalvelujen saavutettavuus kuulostaa monista vaikealta ja vähän pelottavaltakin asialta, etenkin jos ei ole perehtynyt aiheeseen tarkemmin. ”Eikö se ole jotain teknistä, jotain näkövammaisten juttuja?” ”Ei koske ainakaan minua.” ”Mitä minä voisin muka tehdä saavutettavuuden eteen?” ”Apua! Ei hajuakaan, mitä se tarkoittaa!” Saavutettavuuden parantaminen onkin usein - ehkä paremman tiedon puutteessa - haluttu ulkoistaa: tilataan konsultilta … Jatka lukemista Saavutettavuus on kaikkien asia

Kirjastojen vuosi 2018 oli hieno

Viime vuoden kirjastotilastot julkaistiin 1.4. ja niiden visualisointityökalu 9.4. Uutta tietokannassa on alle 15 vuotiaiden määrä, tarkentunut tapahtumien ja koulutusten tilastointi sekä pienet muutokset kokoelmien, lainojen ja hankintojen tilastoinnissa. Kirjastojen toiminnassa on viime vuosina korostunut monipuolisten lukutaitojen kehittäminen erityisesti lasten ja nuorten osalta. Tilastojen kautta tuemme tätä kehitystä tuomalla tietokantaan alle 15 vuotiaiden määrän kunnittain, … Jatka lukemista Kirjastojen vuosi 2018 oli hieno

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Eller: En trygg småbarnspedagogisk miljö med vassa knivar? Under den sista veckan i mars 2019 deltog jag i seminariet Early Childhood Education & Care - The Nordic Way. Seminariet ordnades av Nordiska ministerrådet, Kunnskapsdepartementet och Utdanningsfobundet i Norge. Konferensen fokuserade på att visa upp den nordiska småbarnspedagogiken och vad som gör den unik. En av … Jatka lukemista Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Berikning som undervisningsmetod för (sär)begåvade elever

Vi har i Finland rätt bra systematiserat och organiserat stödåtgärder för elever som av någon orsak är i behov av särskilt stöd för att de ska klara av att ta till sig och uppnå målen för den grundläggande utbildningen. Det som vi dock ännu behöver jobba lite mera med är åtgärder för att stöda de … Jatka lukemista Berikning som undervisningsmetod för (sär)begåvade elever

Tvåårig förskola eller gratis småbarnspedagogik för femåringar?

I och med riksdagsvalet har femåringarnas verksamhet igen diskuterats i olika mediakanaler. För tillfället pågår två försök som bekostas med statsmedel: tvåårig förskola och försök med gratis småbarnspedagogik för femåringar. Vad är egentligen skillnaden? Det här kan tyckas vara samma sak, men det är viktigt att klargöra skillnader. Gratis småbarnspedagoogik för femåringar innebär att personaldimensioneringen … Jatka lukemista Tvåårig förskola eller gratis småbarnspedagogik för femåringar?