Kirjastojen vuosi 2018 oli hieno

Viime vuoden kirjastotilastot julkaistiin 1.4. ja niiden visualisointityökalu 9.4. Uutta tietokannassa on alle 15 vuotiaiden määrä, tarkentunut tapahtumien ja koulutusten tilastointi sekä pienet muutokset kokoelmien, lainojen ja hankintojen tilastoinnissa. Kirjastojen toiminnassa on viime vuosina korostunut monipuolisten lukutaitojen kehittäminen erityisesti lasten ja nuorten osalta. Tilastojen kautta tuemme tätä kehitystä tuomalla tietokantaan alle 15 vuotiaiden määrän kunnittain, … Jatka lukemista Kirjastojen vuosi 2018 oli hieno

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Eller: En trygg småbarnspedagogisk miljö med vassa knivar? Under den sista veckan i mars 2019 deltog jag i seminariet Early Childhood Education & Care - The Nordic Way. Seminariet ordnades av Nordiska ministerrådet, Kunnskapsdepartementet och Utdanningsfobundet i Norge. Konferensen fokuserade på att visa upp den nordiska småbarnspedagogiken och vad som gör den unik. En av … Jatka lukemista Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Berikning som undervisningsmetod för (sär)begåvade elever

Vi har i Finland rätt bra systematiserat och organiserat stödåtgärder för elever som av någon orsak är i behov av särskilt stöd för att de ska klara av att ta till sig och uppnå målen för den grundläggande utbildningen. Det som vi dock ännu behöver jobba lite mera med är åtgärder för att stöda de … Jatka lukemista Berikning som undervisningsmetod för (sär)begåvade elever

Tvåårig förskola eller gratis småbarnspedagogik för femåringar?

I och med riksdagsvalet har femåringarnas verksamhet igen diskuterats i olika mediakanaler. För tillfället pågår två försök som bekostas med statsmedel: tvåårig förskola och försök med gratis småbarnspedagogik för femåringar. Vad är egentligen skillnaden? Det här kan tyckas vara samma sak, men det är viktigt att klargöra skillnader. Gratis småbarnspedagoogik för femåringar innebär att personaldimensioneringen … Jatka lukemista Tvåårig förskola eller gratis småbarnspedagogik för femåringar?

Tilaajavastuuvalvontaa tunturien keskellä

Tilaajavastuuvalvontaa tunturien keskellä

– Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, tervehdys. Olisin tulossa tekemään tilaajavastuutarkastusta. Moni Kolarin ja Kittilän alueella toimiva yritys sai viime viikolla vieraita, jotka esittäytyivät suunnilleen näillä sanoilla. Kolmen kollegani kanssa tarkastimme yhteensä noin 40 palvelualan yritystä Ylläksen ja Levin ympäristössä: ravintoloita, hotelleja, safarijärjestäjiä, kiinteistönhuoltoliikkeitä, luontopalvelujen tuottajia, matkailun edistämis- ja markkinointiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä ja niin edelleen. Matkailusesonki Lapissa on hyvässä … Jatka lukemista Tilaajavastuuvalvontaa tunturien keskellä

Dags att ta i bruk benämningen karriärvägledning?

Dags att ta i bruk benämningen karriärvägledning?

På uppdrag av regeringen har studie- och yrkesvägledningen i Sverige utretts och betänkandet "Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle" (SOU 2019:4) publicerades i januari. Utredningen är diger och omfattar drygt 400 sidor. I uppdraget ingick att föreslå åtgärder för att ge alla elever inom skolväsendet goda kunskaper så att de kan göra välgrundade utbildnings- … Jatka lukemista Dags att ta i bruk benämningen karriärvägledning?

Vanhustenpalvelujen valvonnasta valvontaviranomaisen näkökulmasta

Ikäihmisten palveluasumisen laatu on ollut voimallisesti esillä sen jälkeen, kun kahden valtakunnallisen palvelujen tuottajan kohdalla jouduttiin käyttämään voimakkaimpia valvontatoimia ja keskeyttämään heidän asumisyksiköidensä toiminta. Kummassakin tapauksessa sijaintikunta tuli onneksi turvaamaan toiminnan ja asiakassiirroilta vältyttiin. Tapahtumien jälkeistä keskustelua on hallinnut kysymys henkilökuntamitoituksen säätämisestä lailla, isojen valtakunnallisten palvelujen tuottajien toiminta sekä palveluiden valvonta. Tässä kirjoituksessa tarkastelen vanhuspalvelujen … Jatka lukemista Vanhustenpalvelujen valvonnasta valvontaviranomaisen näkökulmasta