Kirjoittajien esittelyt – Presentation av skribenterna

Tällä sivulla AVISTAblogin kirjoittajat on esitelty kootusti.

Presentation av skribenterna

På den här sidan presenteras personerna som skriver AVIbloggen.


AVISTAblogin tekijät – AVIbloggens upphovsmän

Ahlroth Susanne kasvokuva

Ahlroth Susanne (RFV i Västra och Inre Finland)
@ahlrothsusanne

Överinspektör vid Svenska enheten för bildningsväsendet. Jag jobbar med biblioteksutveckling på svenska i Finland, med nordiska utblickar och gärna i samarbete med undervisning och småbarnspedagogik.


Carola Bryggman

Bryggman Carola (RFV i Västra och Inre Finland)
@cbryggman

Överinspektör vid  svenska enheten för bildningsväsendet. Jag jobbar främst med yrkesutbildning och livslång vägledning samt med enhetens kommunikation.


Malin Eriksson

Eriksson Malin (RFV i Västra och Inre Finland)
@malieriks

Överinspektör vid svenska enheten för bildningsväsendet som främst bevakar småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och har ett stort intresse för sociala media.


Tuija Fredriksson

Fredriksson Tuija (Etelä-Suomen AVI)
@tuijavie

Toimin tiedottajana aluehallintovirastojen viestintäyksikössä.


Aleksi Halme

Halme Aleksi (Etelä-Suomen AVI)
@aleksihalme

Tilaajavastuuvalvontaa tekevä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Lahdesta.


Mikko Helasvuo

Helasvuo Mikko (Lounais-Suomen AVI)
@mikkohelasvuo

Toimin opetustoimen ylitarkastajana Lounais-Suomen aluehallintovirastossa. Tehtäväkenttääni kuuluvat päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuus ja varautuminen sekä fyysiseen oppimisympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät oikeusturva-asiat. Rakennusalan koulutustaustastani johtuen työpäivään sisältyy usein kasvatus- ja opetussektorin tiloihin liittyviä kysymyksiä.


Eija Hynninen-Joensivu

Hynninen-Joensivu Eija (Etelä-Suomen AVI)
@esavisosiaali

Toimin sosiaalihuoltoyksikön päällikkönä ja toimipaikkani sijaitsee Helsingissä


Vesa Härmälä

Härmälä Vesa (Etelä-Suomen AVI)
@vesahrml

Toimin Etelä-Suomen AVIn elinkeinovalvontayksikön ylitarkastajana rahanpesu- ja välitysvalvontatehtävissä.


Kuvassa Alkoholi-Aldo ja emäntänsä Anne Kasanko.

Alkoholi-Aldo, alias Anne Kasanko (Etelä-Suomen AVI)

Emäntäni toimii ylitarkastajana alkoholihallinnossa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Lämmitän emäntäni jalkoja hänen etäpäivillään makoilemalla niiden päällä ja samalla tutkailen paraatipaikalta emäntäni työhön liittyviä tuntemuksia.


Ilkka Kervinen

Kervinen Ilkka (virkavapaalla)
@ikervinen

Toimin merenkulun työsuojelutarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.


Marja-Liisa Keski-Rauska

Keski-Rauska Marja-Liisa (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI)
@mlkeskirauska

Toimin johtajana opetus- ja kulttuuritoimen (OKT) vastuualueella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.


Johanna Koskela

Koskela Johanna (Etelä-Suomen AVI)
@johannakoskela

Saavutettavuuden valvontayksikön ylitarkastaja, joka haluaa edistää digitalisoituvan yhteiskunnan yhdenvertaisuutta.


Päivi Laakso

Laakso Päivi (Etelä-Suomen AVI)
@laaksopaivi

Työsuojelutarkastaja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualuella. Olen työssäni erikoistunut työhyvinvointiasioihin ja kiinnostunut työelämän kehittämisestä.


Mira Leinonen

Leinonen Mira (Etelä-Suomen AVI)
@miraleinonen

Toimin pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi- ja varautuminen-vastuualueella.


Kari Lehtola

Lehtola Kari (Itä-Suomen AVI)
@karilehtola

Opetustoimen ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Päätoimialana opetustoimi, jossa hoitelen monipuolisesti suurin piirtein kaikkia aluehallinnolle kuuluvia opetustoimen tehtäviä, poislukien hautaustoimiasiat.


Marjo Lindeberg

Lindeberg Marjo (Etelä-Suomen AVI)
@marjolindeberg

Toimin työsuojelutarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Työhöni kuuluvat sosiaali- ja terveysalan valvonta sekä työhyvinvointiasiat.


Anne-Kaarina Lyytinen

Lyytinen Anne-Kaarina (Itä-Suomen AVI)
@aklyytinen

Toimin ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Ympäristöterveyden tarkastaja olen ollut vuodesta 1995 alkaen ja alueellinen ympäristöterveydenviranomainen vuodesta 2003 alkaen. Vuodesta 2008 olen toiminut myös luento-opettajana ympäristöterveystekniikan perus- ja aikuisopiskelijoille sekä täydennyskoulutusopiskelijoille. Koulutukseltani olen FM (ympäristötiede) sekä ympäristötekniikan insinööri (AMK).


Michael Mäkelä

Mäkelä Michael (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI)
@michaelmakela

Jag är överinspektör vid svenska enheten för bildningsväsendet. Till mina uppgifter hör bland annat säkerhetsfrågor inom utbildningen. För övrigt bevakar jag främst yrkesutbildningen samt frågor relaterat till livslång vägledning.


Tina Nordman

Nordman Tina (RFV i Västra och Inre Finland)
@tinanordman

Tina Nordman är bildningsdirektör i Raseborg. Tidigare jobbade hon som överinspektör vid regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.


Risto Pennanen

Pennanen Risto (Etelä-Suomen AVI)

Ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, kilpailu- ja kuluttajaryhmän vetäjä


Pulkkinen Johanna (Lounais-Suomen AVI)
@johannapulkkinen

Toimin Sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen työsuojelutarkastajana Lounais-Suomen avin työsuojelun vastuualueella.


Taru Rikula

Rikula Taru (Etelä-Suomen AVI)
@tarurikulakula

Tarkastaja työsuojelun vastuualueen tilaajavastuutiimissä Lappeenrannassa. Aiheina harmaa talous ja tilaajavastuuasiat.


Antti Seppänen

Seppänen Antti (Etelä-Suomen AVI)
@anttise

Ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Päätoimialani on kirjastotoimi, mutta olen kiinnostunut myös työhyvinvoinnista ja toimin aktiivisesti myös Kaiku-kehittäjänä.


Thomas Sundell

Sundell Thomas (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI)
@sundellthomas

Jurist på regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Jobbar med rättsskyddsärenden, informationsstyrning samt säkerhets- och beredskapsfrågor inom utbildning och småbarnspedagogik.


Disa Widell

Widell Disa (RFV i Västra och Inre Finland)
@disawidell

Överinspektör vid svenska enheten för bildningsväsendet. Jobbar med gymnasierna, livslång vägledning och ansvarar för svenska enhetens fortbildning.


Åman Fredrik

Åman Fredrik (RFV i Västra och Inre Finland)
@amanfredrik

IKT-pedagog vid svenska enheten för bildningsväsendet. Jobbar främst med digitalisering och fortbildning.


AVI viestintäyksikkö
RFV kommunikationsenhet

@AVI viestintä

AVI viestintäyksikkö toimii AVISTAblogin ylläpitäjänä.
AVIbloggen underhålls av RFV kommunikationsenheten.