Kirjoittajien esittelyt – Presentation av skribenterna

Tällä sivulla AVISTAblogin kirjoittajat on esitelty kootusti. Kirjoittajat löytyvät nimimerkillä myös etusivun oikeasta palstasta.

Presentation av skribenterna

På den här sidan presenteras personerna som skriver AVIbloggen. Skribenterna hittas dessutom på startsidan i högra kolumnen under signaturen.


AVISTAblogin tekijät – AVIbloggens upphovsmän

Eriksson Malin (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI)
@maleriks

Överinspektör vid svenska enheten för bildningsväsendet som främst bevakar småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och har ett stort intresse för sociala media.


tuijavieFredriksson Tuija (Etelä-Suomen AVI)
@tuijavie

Toimin tiedottajana aluehallintovirastojen viestintäyksikössä.

 


HelasvuoMikko_blogi Helasvuo Mikko (Lounais-Suomen AVI)
@mikkohelasvuo

Toimin opetustoimen ylitarkastajana Lounais-Suomen aluehallintovirastossa. Tehtäväkenttääni kuuluvat päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuus ja varautuminen sekä fyysiseen oppimisympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät oikeusturva-asiat. Rakennusalan koulutustaustastani johtuen työpäivään sisältyy usein kasvatus- ja opetussektorin tiloihin liittyviä kysymyksiä.


KervinenIlkkaKervinen Ilkka (virkavapaalla)
@ikervinen

Toimin merenkulun työsuojelutarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.


marjaliisakeskirauskablogiKeski-Rauska Marja-Liisa (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI)
@mlkeskirauska

Toimin johtajana opetus- ja kulttuuritoimen (OKT) vastuualueella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.


paivi-laakso-blogi-2016pieniLaakso Päivi (Etelä-Suomen AVI)
@laaksopaivi

Työsuojelutarkastaja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualuella. Olen työssäni erikoistunut työhyvinvointiasioihin ja kiinnostunut työelämän kehittämisestä.


LeinonenMiraLeinonen Mira (Etelä-Suomen AVI)
@miraleinonen

Toimin pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi- ja varautuminen-vastuualueella.


LehtolaKariLehtola Kari (Itä-Suomen AVI)
@karilehtola

Opetustoimen ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Päätoimialana opetustoimi, jossa hoitelen monipuolisesti suurin piirtein kaikkia aluehallinnolle kuuluvia opetustoimen tehtäviä, poislukien hautaustoimiasiat.


Lindeberg-Marjo-2016_avistablogiLindeberg Marjo (Etelä-Suomen AVI)
@marjolindeberg

Toimin työsuojelutarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Työhöni kuuluvat sosiaali- ja terveysalan valvonta sekä työhyvinvointiasiat.


LyytinenAnneKaarina_blogiLyytinen Anne-Kaarina (Itä-Suomen AVI)
@aklyytinen

Toimin ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Ympäristöterveyden tarkastaja olen ollut vuodesta 1995 alkaen ja alueellinen ympäristöterveydenviranomainen vuodesta 2003 alkaen. Vuodesta 2008 olen toiminut myös luento-opettajana ympäristöterveystekniikan perus- ja aikuisopiskelijoille sekä täydennyskoulutusopiskelijoille. Koulutukseltani olen FM (ympäristötiede) sekä ympäristötekniikan insinööri (AMK).


MichaelMakela_blogMäkelä Michael (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI)
@michaelmakela

Jag är överinspektör vid svenska enheten för bildningsväsendet. Till mina uppgifter hör bland annat säkerhetsfrågor inom utbildningen. För övrigt bevakar jag främst yrkesutbildningen samt frågor relaterat till livslång vägledning.


NordmanTina Nordman Tina (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI)
@tinanordman

Jag är överinspektör vid svenska enheten för bildningsväsendet och jag bevakar främst den grundläggande utbildningen.


RistoPennanenPennanen Risto (Etelä-Suomen AVI)

Ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, kilpailu- ja kuluttajaryhmän vetäjä


RikulaTar_blogiuRikula Taru (Etelä-Suomen AVI)
@tarurikula

Tarkastaja työsuojelun vastuualueen tilaajavastuutiimissä Lappeenrannassa. Aiheina harmaa talous ja tilaajavastuuasiat.


seppanenanttiSeppänen Antti (Etelä-Suomen AVI)
@anttise

Ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Päätoimialani on kirjastotoimi, mutta olen kiinnostunut myös työhyvinvoinnista ja toimin aktiivisesti myös Kaiku-kehittäjänä.


Thomas SundellSundell Thomas (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI)
@sundellthomas

Jurist på regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Jobbar med rättsskyddsärenden, informationsstyrning samt säkerhets- och beredskapsfrågor inom utbildning och småbarnspedagogik.


AVI viestintäyksikköLogokuvio
RFV kommunikationsenhet

@AVI viestintä

AVI viestintäyksikkö toimii AVISTAblogin ylläpitäjänä.
AVIbloggen underhålls av RFV kommunikationsenheten.