Kategoria: Svenska enheten

Kunskapen om skolvardagen finns på fältet, det vi kan tillföra är perspektiv

Kunskapen om skolvardagen finns på fältet, det vi kan tillföra är perspektiv

Du vet när man står där vid butikshyllan och söker en viss produkt av ett visst märke. Fast man kammat igenom hela hyllan för att få ögonen på det man letar vill man inte få syn på produkten. Vad gör man då? Jo, man backar några steg och plötsligt faller ögonen på precis just det … Jatka lukemista Kunskapen om skolvardagen finns på fältet, det vi kan tillföra är perspektiv

Statsrådets visioner för utbildningen

Statsrådets visioner för utbildningen

Statsrådets förslag till utbildningspolitisk redogörelse har varit på utlåtanderunda innan den lämnas till riksdagen. Redogörelsen kan ses som riktgivande för utbildningen i Finland och vi i svenska enheten valde därför att göra ett mera omfattande utlåtande. I redogörelsen ingår många goda men också resurskrävande förslag som omspänner hela utbildningsfältet. Det kan vara svårt att genomföra … Jatka lukemista Statsrådets visioner för utbildningen

Folkets tredje rum – biblioteket

Folkets tredje rum – biblioteket

Att fysiska bibliotekslokaler fortfarande behövs blev tydligare än någonsin under coronavåren. Folket saknade biblioteken. Det var inte bara en längtan att få låna böcker, utan också att fritt få gå till biblioteket, vistas där, strosa mellan hyllorna, läsa tidningar och använda datorerna, kanske samtala med någon. Biblioteket som utrymme har för många en stor betydelse … Jatka lukemista Folkets tredje rum – biblioteket

Vad gör en inspektör?

Vad gör en inspektör?

Niina Mäntylä, forskarprofessor i offentlig rätt vid Vasa universitet, intresserar sig för varför man i Finland, till skillnad från övriga nordiska länder, inte har en skolinspektion och hon frågar sig också ifall det finländska systemet fungerar. Hennes forskning har lett till en viss debatt kring skolinspektionens varande eller icke-varande. Jag tar inte ställning till den … Jatka lukemista Vad gör en inspektör?

Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska

Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska

I slutet av år 2018 tog Regionförvaltningsverket tillsammans med Finlands svenska biblioteksförening initiativ till en utredning om utbildning och rekrytering på svenska inom biblioteksbranschen. Svenska kulturfonden antog uppdraget med Maria Grundvall som utredare. Rapporten Det breda uppdraget: utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland publicerades i början av året. Orsakerna till … Jatka lukemista Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska

Småbarnspedagogiken om 20 år

Småbarnspedagogiken om 20 år

Undervisnings- och kulturministeriet gav ut en rapport under hösten som heter Småbarnspedagogikens framtidsvision 2040. Rapport om framtidsarbetet från delegationen för småbarnspedagogik. I rapporten presenterar man fyra olika framtidsscenarier* (egen översättning): På toppen av virtuell småbarnspedagogik Småbarnspedagogikens vägkost för en hållbar livsstil Småbarnspedagogik - i välfärdens ytterligheter Den mätbara barndomen I det första scenariot tänker man … Jatka lukemista Småbarnspedagogiken om 20 år

När jag nu råkar se dej…

När jag nu råkar se dej…

  Läsåret har sparkat igång och med den kommer inbjudan till föräldramöten och Hem och Skola-verksamheten som ett brev på posten - eller snarare som en notifikation på skärmen. Som förälder vill man naturligtvis prioritera att delta i de här mötena som är en viktig plattform för möten med skolans personal. Lika viktig plattform är … Jatka lukemista När jag nu råkar se dej…

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Sydkustens landskapsförbund rf gav nyligen ut rapporten Småbarnspedagogiken i Svenskfinland 2019 - Kartläggning av personaltillgång och språkförhållanden i svenskspråkiga daghem där personalsituationen i de svenska daghemmen synas ur de olika regionala vinklarna. Sydkustens landskapsförbund rf har sedan sitt grundande kartlagt personalens behörighet inom småbarnspedagogiken. Kartläggningen är viktig för svenskfinland och även om inte stora ändringar … Jatka lukemista Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?