Kategoria: Opetus- ja kulttuuritoimi

Turvallisuutta koronan katveessa

Turvallisuutta koronan katveessa

Kun Lounais-Suomen alueellinen oppimisyhteisöjen turvallisuusverkoston toimikunta kokoontui toukokuun alussa, käytimme ensimmäisen tunnin koronaterveisiin. Moni nosti positiiviseksi opiksi etäopetuksen ansiosta huikeasti kasvaneen digivalmiuden. Luonnollisesti esille nousivat myös tuolloin tuloillaan olleet koulujen ja oppilaitosten lähiopetuksen järjestämisen haasteet. Erityisen hankaliksi nähtiin koulukuljetusten ja käsityön opetuksen järjestelyt. Mutta sen verran nopeasti tilanteet muuttuvat, että tuo toukokuun alussa keskusteltu on … Jatka lukemista Turvallisuutta koronan katveessa

Vad gör en inspektör?

Vad gör en inspektör?

Niina Mäntylä, forskarprofessor i offentlig rätt vid Vasa universitet, intresserar sig för varför man i Finland, till skillnad från övriga nordiska länder, inte har en skolinspektion och hon frågar sig också ifall det finländska systemet fungerar. Hennes forskning har lett till en viss debatt kring skolinspektionens varande eller icke-varande. Jag tar inte ställning till den … Jatka lukemista Vad gör en inspektör?

Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska

Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska

I slutet av år 2018 tog Regionförvaltningsverket tillsammans med Finlands svenska biblioteksförening initiativ till en utredning om utbildning och rekrytering på svenska inom biblioteksbranschen. Svenska kulturfonden antog uppdraget med Maria Grundvall som utredare. Rapporten Det breda uppdraget: utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland publicerades i början av året. Orsakerna till … Jatka lukemista Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska

Uusi vihreämpi piha on monipuolistanut oppimisympäristöä, lisännyt liikettä ja edistänyt lasten luontokosketusta Vallipuiston päiväkodissa

Uusi vihreämpi piha on monipuolistanut oppimisympäristöä, lisännyt liikettä ja edistänyt lasten luontokosketusta Vallipuiston päiväkodissa

Suomalaisista yli 70 prosenttia asuu kaupunkialueella. Päiväkodin pihan merkitys lasten päivittäisen luontokosketuksen tarjoajana on kasvanut vuosi vuodelta. Vallipuiston päiväkodin piha Espoossa peruskorjattiin 8/2019 Kohti terveyttä aikuisuutta (KOTA) -hankkeen suositusten mukaan. Piha toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Piha on luultavasti ensimmäinen piha Suomessa, joka on toteutettu kyseisten suositusten mukaisesti. Vyöhykkeisen suunnittelumallin käyttö näkyy … Jatka lukemista Uusi vihreämpi piha on monipuolistanut oppimisympäristöä, lisännyt liikettä ja edistänyt lasten luontokosketusta Vallipuiston päiväkodissa

En ny grönare gård har gett mångsidigare inlärningsmiljö, mera rörelse och främjat barnens kontakt med naturen i Vallipuisto daghem

En ny grönare gård har gett mångsidigare inlärningsmiljö, mera rörelse och främjat barnens kontakt med naturen i Vallipuisto daghem

Över 70 procent av finländarna bor i tätortsområden. Betydelsen som daghemmets gård har för barnens dagliga kontakt med naturen har ökat varje år. Daghemmet Vallipuistos gård i Esbo sanerades 8/2019 enligt rekommendationerna i KOTA-projektet för frisk vuxenhet (”Kohti tervettä aikuisuutta”). Gårdsprojektet genomfördes i samarbete med Helsingfors universitet och yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu. Gården är troligen den … Jatka lukemista En ny grönare gård har gett mångsidigare inlärningsmiljö, mera rörelse och främjat barnens kontakt med naturen i Vallipuisto daghem

Järjestöt ovat ketteriä yhteistyökumppaneita

Järjestöt ovat ketteriä yhteistyökumppaneita

Turvallisuus on siitä veikeä asia, että sitä useinkin edistetään parhaiten tukemalla ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Tämän vuoksi Lounais-Suomen kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkoston Varsinais-Suomen työryhmän lokakuinen vierailu suuntautui Perhetalo Heidekeniin. Heideken, joka on sikäli turkulaisia jakava asia, että Turkuun syntymänsä jälkeen muuttaneille jaksetaan huomauttaa, että ne oikeat paljasjalkaiset turkulaiset ovat syntyneet Heidekenillä silloin, kun rakennuksessa vielä … Jatka lukemista Järjestöt ovat ketteriä yhteistyökumppaneita

Småbarnspedagogiken om 20 år

Småbarnspedagogiken om 20 år

Undervisnings- och kulturministeriet gav ut en rapport under hösten som heter Småbarnspedagogikens framtidsvision 2040. Rapport om framtidsarbetet från delegationen för småbarnspedagogik. I rapporten presenterar man fyra olika framtidsscenarier* (egen översättning): På toppen av virtuell småbarnspedagogik Småbarnspedagogikens vägkost för en hållbar livsstil Småbarnspedagogik - i välfärdens ytterligheter Den mätbara barndomen I det första scenariot tänker man … Jatka lukemista Småbarnspedagogiken om 20 år

När jag nu råkar se dej…

När jag nu råkar se dej…

  Läsåret har sparkat igång och med den kommer inbjudan till föräldramöten och Hem och Skola-verksamheten som ett brev på posten - eller snarare som en notifikation på skärmen. Som förälder vill man naturligtvis prioritera att delta i de här mötena som är en viktig plattform för möten med skolans personal. Lika viktig plattform är … Jatka lukemista När jag nu råkar se dej…

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Sydkustens landskapsförbund rf gav nyligen ut rapporten Småbarnspedagogiken i Svenskfinland 2019 - Kartläggning av personaltillgång och språkförhållanden i svenskspråkiga daghem där personalsituationen i de svenska daghemmen synas ur de olika regionala vinklarna. Sydkustens landskapsförbund rf har sedan sitt grundande kartlagt personalens behörighet inom småbarnspedagogiken. Kartläggningen är viktig för svenskfinland och även om inte stora ändringar … Jatka lukemista Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?