Kategoria: Opetus- ja kulttuuritoimi

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Sydkustens landskapsförbund rf gav nyligen ut rapporten Småbarnspedagogiken i Svenskfinland 2019 - Kartläggning av personaltillgång och språkförhållanden i svenskspråkiga daghem där personalsituationen i de svenska daghemmen synas ur de olika regionala vinklarna. Sydkustens landskapsförbund rf har sedan sitt grundande kartlagt personalens behörighet inom småbarnspedagogiken. Kartläggningen är viktig för svenskfinland och även om inte stora ändringar … Jatka lukemista Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Vad innebär validering av tidigare förvärvat kunnande?

Vad innebär validering av tidigare förvärvat kunnande?

Det var frågan som ställdes under den tredje VPL Biennalen den 7–8 maj i Berlin. VPL står för Validation of Prior Learning eller fritt översatt validering av tidigare förvärvat kunnande. Biennalen samlade närmare 300 beslutsfattare, forskare, aktörer och andra intressenter som deltar i utvecklingen och genomförandet av validering. Målet var att dela med sig av … Jatka lukemista Vad innebär validering av tidigare förvärvat kunnande?

Lounais-Suomen turvallisuusverkosto vieraisilla

Lounais-Suomen turvallisuusverkosto vieraisilla

Lounais-Suomen kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkoston maakunnalliset työryhmät tekivät vierailut Syvälahden monitoimitaloon Turussa ja Rauman normaalikouluuun. Syvälahden monitoimitalo Tiistaina 7.5.2019 Varsinais-Suomen maakunnallinen työryhmä teki vierailun Syvälahden monitoimitaloon, jossa toimii päiväkoti, yhtenäiskoulu, nuorisotila ja lähikirjasto. Tilat ovat olleet nyt käytössä vuoden verran, joten kokemusta on jo kertynyt. Iso muutos olivat uudentyyppiset monitilaratkaisuihin perustuvat tilat. Tiloihin ollaan tyytyväisiä, … Jatka lukemista Lounais-Suomen turvallisuusverkosto vieraisilla

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Eller: En trygg småbarnspedagogisk miljö med vassa knivar? Under den sista veckan i mars 2019 deltog jag i seminariet Early Childhood Education & Care - The Nordic Way. Seminariet ordnades av Nordiska ministerrådet, Kunnskapsdepartementet och Utdanningsfobundet i Norge. Konferensen fokuserade på att visa upp den nordiska småbarnspedagogiken och vad som gör den unik. En av … Jatka lukemista Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Berikning som undervisningsmetod för (sär)begåvade elever

Vi har i Finland rätt bra systematiserat och organiserat stödåtgärder för elever som av någon orsak är i behov av särskilt stöd för att de ska klara av att ta till sig och uppnå målen för den grundläggande utbildningen. Det som vi dock ännu behöver jobba lite mera med är åtgärder för att stöda de … Jatka lukemista Berikning som undervisningsmetod för (sär)begåvade elever

Dags att ta i bruk benämningen karriärvägledning?

Dags att ta i bruk benämningen karriärvägledning?

På uppdrag av regeringen har studie- och yrkesvägledningen i Sverige utretts och betänkandet "Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle" (SOU 2019:4) publicerades i januari. Utredningen är diger och omfattar drygt 400 sidor. I uppdraget ingick att föreslå åtgärder för att ge alla elever inom skolväsendet goda kunskaper så att de kan göra välgrundade utbildnings- … Jatka lukemista Dags att ta i bruk benämningen karriärvägledning?

Turvallisuusverkoston uusi vuosi

Turvallisuusverkoston uusi vuosi

Lounais-Suomen kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkoston toimikunnan jäsenet nimettiin tammikuun lopussa. Jäsenmäärä kasvoi muutamalla hengellä. Ilahduttavan moni viimevuotisista jäsenistä halusi jatkaa ja uusiakin saatiin ja alueellinen tasapainokin parantui. Tästä on hyvä jatkaa. Ensimmäinen kokous piti sisällään ajankohtaisten asioiden lisäksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelua. Verkoston kautta tuli muutama hyvä turvallisuuskoulutusaihe, joita koetamme sovittaa AVIn koulutustarjontaan. Tällä hetkellä … Jatka lukemista Turvallisuusverkoston uusi vuosi

Är mitt barn i trygga händer?

Det går inte att öppna en nyhetssida eller följa en nyhetssändning utan att höra ord som underdimensionering av personal, resursbrist, bristfälliga lokaler, ingen trygghetskänsla... I social media kan man läsa personliga erfarenhetsskildringar. De personer som suckat över myndighetskontroll, blanketter som ska fyllas i och onödig byråkrati är nu oroade över hur deras anhörigas vardag ser … Jatka lukemista Är mitt barn i trygga händer?

Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Aluehallintovirastojen perustamilla kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostoilla on takanaan ensimmäinen toimintavuosi. Eri avit muotoilivat omista aluellisista lähtökohdistaan oman näköisensä verkostot. Lounais-Suomessa nimettiin alueellinen toimikunta, jonka jäsenistö jakaantui maakunnallisiin Satakunnan ja Varsinais-Suomen työryhmiin. Välillä kokoonnuttiin toimikuntana ja välillä työryhminä. Kokouksissa on vaihdettu ajatuksia ajankohtaisia asioista , kuten kunnan ja ammatillisen oppilaitoksen varautumisyhteistyö, kunnan vesiverkoston vikaantumisen aiheuttamat toimet … Jatka lukemista Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Rapport över Vägledardagarna 2018

Svenskspråkig LIV-verksamhet Regionförvaltningsverket jobbar med livslång vägledning parallellt med ELY-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten och i samverkan med ledande ministerier. Vägledningstjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen koordineras och utvecklas därmed av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Vi är tre tjänstemän i tre regioner som utför arbetet: överinspektör Carola Bryggman i Åbo, överinspektör Michael Mäkelä … Jatka lukemista Rapport över Vägledardagarna 2018