Kategoria: Opetus- ja kulttuuritoimi

Uusi vihreämpi piha on monipuolistanut oppimisympäristöä, lisännyt liikettä ja edistänyt lasten luontokosketusta Vallipuiston päiväkodissa

Uusi vihreämpi piha on monipuolistanut oppimisympäristöä, lisännyt liikettä ja edistänyt lasten luontokosketusta Vallipuiston päiväkodissa

Suomalaisista yli 70 prosenttia asuu kaupunkialueella. Päiväkodin pihan merkitys lasten päivittäisen luontokosketuksen tarjoajana on kasvanut vuosi vuodelta. Vallipuiston päiväkodin piha Espoossa peruskorjattiin 8/2019 Kohti terveyttä aikuisuutta (KOTA) -hankkeen suositusten mukaan. Piha toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Piha on luultavasti ensimmäinen piha Suomessa, joka on toteutettu kyseisten suositusten mukaisesti. Vyöhykkeisen suunnittelumallin käyttö näkyy … Jatka lukemista Uusi vihreämpi piha on monipuolistanut oppimisympäristöä, lisännyt liikettä ja edistänyt lasten luontokosketusta Vallipuiston päiväkodissa

En ny grönare gård har gett mångsidigare inlärningsmiljö, mera rörelse och främjat barnens kontakt med naturen i Vallipuisto daghem

En ny grönare gård har gett mångsidigare inlärningsmiljö, mera rörelse och främjat barnens kontakt med naturen i Vallipuisto daghem

Över 70 procent av finländarna bor i tätortsområden. Betydelsen som daghemmets gård har för barnens dagliga kontakt med naturen har ökat varje år. Daghemmet Vallipuistos gård i Esbo sanerades 8/2019 enligt rekommendationerna i KOTA-projektet för frisk vuxenhet (”Kohti tervettä aikuisuutta”). Gårdsprojektet genomfördes i samarbete med Helsingfors universitet och yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu. Gården är troligen den … Jatka lukemista En ny grönare gård har gett mångsidigare inlärningsmiljö, mera rörelse och främjat barnens kontakt med naturen i Vallipuisto daghem

Järjestöt ovat ketteriä yhteistyökumppaneita

Järjestöt ovat ketteriä yhteistyökumppaneita

Turvallisuus on siitä veikeä asia, että sitä useinkin edistetään parhaiten tukemalla ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Tämän vuoksi Lounais-Suomen kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkoston Varsinais-Suomen työryhmän lokakuinen vierailu suuntautui Perhetalo Heidekeniin. Heideken, joka on sikäli turkulaisia jakava asia, että Turkuun syntymänsä jälkeen muuttaneille jaksetaan huomauttaa, että ne oikeat paljasjalkaiset turkulaiset ovat syntyneet Heidekenillä silloin, kun rakennuksessa vielä … Jatka lukemista Järjestöt ovat ketteriä yhteistyökumppaneita

Småbarnspedagogiken om 20 år

Småbarnspedagogiken om 20 år

Undervisnings- och kulturministeriet gav ut en rapport under hösten som heter Småbarnspedagogikens framtidsvision 2040. Rapport om framtidsarbetet från delegationen för småbarnspedagogik. I rapporten presenterar man fyra olika framtidsscenarier* (egen översättning): På toppen av virtuell småbarnspedagogik Småbarnspedagogikens vägkost för en hållbar livsstil Småbarnspedagogik - i välfärdens ytterligheter Den mätbara barndomen I det första scenariot tänker man … Jatka lukemista Småbarnspedagogiken om 20 år

När jag nu råkar se dej…

När jag nu råkar se dej…

  Läsåret har sparkat igång och med den kommer inbjudan till föräldramöten och Hem och Skola-verksamheten som ett brev på posten - eller snarare som en notifikation på skärmen. Som förälder vill man naturligtvis prioritera att delta i de här mötena som är en viktig plattform för möten med skolans personal. Lika viktig plattform är … Jatka lukemista När jag nu råkar se dej…

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Sydkustens landskapsförbund rf gav nyligen ut rapporten Småbarnspedagogiken i Svenskfinland 2019 - Kartläggning av personaltillgång och språkförhållanden i svenskspråkiga daghem där personalsituationen i de svenska daghemmen synas ur de olika regionala vinklarna. Sydkustens landskapsförbund rf har sedan sitt grundande kartlagt personalens behörighet inom småbarnspedagogiken. Kartläggningen är viktig för svenskfinland och även om inte stora ändringar … Jatka lukemista Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Vad innebär validering av tidigare förvärvat kunnande?

Vad innebär validering av tidigare förvärvat kunnande?

Det var frågan som ställdes under den tredje VPL Biennalen den 7–8 maj i Berlin. VPL står för Validation of Prior Learning eller fritt översatt validering av tidigare förvärvat kunnande. Biennalen samlade närmare 300 beslutsfattare, forskare, aktörer och andra intressenter som deltar i utvecklingen och genomförandet av validering. Målet var att dela med sig av … Jatka lukemista Vad innebär validering av tidigare förvärvat kunnande?

Lounais-Suomen turvallisuusverkosto vieraisilla

Lounais-Suomen turvallisuusverkosto vieraisilla

Lounais-Suomen kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkoston maakunnalliset työryhmät tekivät vierailut Syvälahden monitoimitaloon Turussa ja Rauman normaalikouluuun. Syvälahden monitoimitalo Tiistaina 7.5.2019 Varsinais-Suomen maakunnallinen työryhmä teki vierailun Syvälahden monitoimitaloon, jossa toimii päiväkoti, yhtenäiskoulu, nuorisotila ja lähikirjasto. Tilat ovat olleet nyt käytössä vuoden verran, joten kokemusta on jo kertynyt. Iso muutos olivat uudentyyppiset monitilaratkaisuihin perustuvat tilat. Tiloihin ollaan tyytyväisiä, … Jatka lukemista Lounais-Suomen turvallisuusverkosto vieraisilla

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Eller: En trygg småbarnspedagogisk miljö med vassa knivar? Under den sista veckan i mars 2019 deltog jag i seminariet Early Childhood Education & Care - The Nordic Way. Seminariet ordnades av Nordiska ministerrådet, Kunnskapsdepartementet och Utdanningsfobundet i Norge. Konferensen fokuserade på att visa upp den nordiska småbarnspedagogiken och vad som gör den unik. En av … Jatka lukemista Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Berikning som undervisningsmetod för (sär)begåvade elever

Vi har i Finland rätt bra systematiserat och organiserat stödåtgärder för elever som av någon orsak är i behov av särskilt stöd för att de ska klara av att ta till sig och uppnå målen för den grundläggande utbildningen. Det som vi dock ännu behöver jobba lite mera med är åtgärder för att stöda de … Jatka lukemista Berikning som undervisningsmetod för (sär)begåvade elever