Kategoria: Opetus- ja kulttuuritoimi

Dags att ta i bruk benämningen karriärvägledning?

Dags att ta i bruk benämningen karriärvägledning?

På uppdrag av regeringen har studie- och yrkesvägledningen i Sverige utretts och betänkandet "Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle" (SOU 2019:4) publicerades i januari. Utredningen är diger och omfattar drygt 400 sidor. I uppdraget ingick att föreslå åtgärder för att ge alla elever inom skolväsendet goda kunskaper så att de kan göra välgrundade utbildnings- … Jatka lukemista Dags att ta i bruk benämningen karriärvägledning?

Turvallisuusverkoston uusi vuosi

Turvallisuusverkoston uusi vuosi

Lounais-Suomen kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkoston toimikunnan jäsenet nimettiin tammikuun lopussa. Jäsenmäärä kasvoi muutamalla hengellä. Ilahduttavan moni viimevuotisista jäsenistä halusi jatkaa ja uusiakin saatiin ja alueellinen tasapainokin parantui. Tästä on hyvä jatkaa. Ensimmäinen kokous piti sisällään ajankohtaisten asioiden lisäksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelua. Verkoston kautta tuli muutama hyvä turvallisuuskoulutusaihe, joita koetamme sovittaa AVIn koulutustarjontaan. Tällä hetkellä … Jatka lukemista Turvallisuusverkoston uusi vuosi

Är mitt barn i trygga händer?

Det går inte att öppna en nyhetssida eller följa en nyhetssändning utan att höra ord som underdimensionering av personal, resursbrist, bristfälliga lokaler, ingen trygghetskänsla... I social media kan man läsa personliga erfarenhetsskildringar. De personer som suckat över myndighetskontroll, blanketter som ska fyllas i och onödig byråkrati är nu oroade över hur deras anhörigas vardag ser … Jatka lukemista Är mitt barn i trygga händer?

Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Aluehallintovirastojen perustamilla kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostoilla on takanaan ensimmäinen toimintavuosi. Eri avit muotoilivat omista aluellisista lähtökohdistaan oman näköisensä verkostot. Lounais-Suomessa nimettiin alueellinen toimikunta, jonka jäsenistö jakaantui maakunnallisiin Satakunnan ja Varsinais-Suomen työryhmiin. Välillä kokoonnuttiin toimikuntana ja välillä työryhminä. Kokouksissa on vaihdettu ajatuksia ajankohtaisia asioista , kuten kunnan ja ammatillisen oppilaitoksen varautumisyhteistyö, kunnan vesiverkoston vikaantumisen aiheuttamat toimet … Jatka lukemista Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Rapport över Vägledardagarna 2018

Svenskspråkig LIV-verksamhet Regionförvaltningsverket jobbar med livslång vägledning parallellt med ELY-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten och i samverkan med ledande ministerier. Vägledningstjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen koordineras och utvecklas därmed av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Vi är tre tjänstemän i tre regioner som utför arbetet: överinspektör Carola Bryggman i Åbo, överinspektör Michael Mäkelä … Jatka lukemista Rapport över Vägledardagarna 2018

Är digitaliseringen och fenomenbaserad undervisning illa för inlärningen?

”Digitaliseringen i skolan har gått för långt, äntligen någon som vågar kritisera digitaliseringen, tack!” ”Fenomenbaserat lärande är bara trams” I helgen fylldes kommentarsfälten på sociala medier med motsvarande kommentarer, som spontana reaktioner på Helsingin Sanomats artikel: Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi (HS 18.11.2018). Fritt översatt: Studie visar: De nya metoderna i skolorna … Jatka lukemista Är digitaliseringen och fenomenbaserad undervisning illa för inlärningen?