Kategoria: Opetus- ja kulttuuritoimi

Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Aluehallintovirastojen perustamilla kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostoilla on takanaan ensimmäinen toimintavuosi. Eri avit muotoilivat omista aluellisista lähtökohdistaan oman näköisensä verkostot. Lounais-Suomessa nimettiin alueellinen toimikunta, jonka jäsenistö jakaantui maakunnallisiin Satakunnan ja Varsinais-Suomen työryhmiin. Välillä kokoonnuttiin toimikuntana ja välillä työryhminä. Kokouksissa on vaihdettu ajatuksia ajankohtaisia asioista , kuten kunnan ja ammatillisen oppilaitoksen varautumisyhteistyö, kunnan vesiverkoston vikaantumisen aiheuttamat toimet … Jatka lukemista Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Rapport över Vägledardagarna 2018

Svenskspråkig LIV-verksamhet Regionförvaltningsverket jobbar med livslång vägledning parallellt med ELY-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten och i samverkan med ledande ministerier. Vägledningstjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen koordineras och utvecklas därmed av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Vi är tre tjänstemän i tre regioner som utför arbetet: överinspektör Carola Bryggman i Åbo, överinspektör Michael Mäkelä … Jatka lukemista Rapport över Vägledardagarna 2018

Är digitaliseringen och fenomenbaserad undervisning illa för inlärningen?

”Digitaliseringen i skolan har gått för långt, äntligen någon som vågar kritisera digitaliseringen, tack!” ”Fenomenbaserat lärande är bara trams” I helgen fylldes kommentarsfälten på sociala medier med motsvarande kommentarer, som spontana reaktioner på Helsingin Sanomats artikel: Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi (HS 18.11.2018). Fritt översatt: Studie visar: De nya metoderna i skolorna … Jatka lukemista Är digitaliseringen och fenomenbaserad undervisning illa för inlärningen?

En skola för alla – också de särbegåvade?

I Finland har vi kommit rätt långt vad gäller differentiering och övrig anpassning av undervisningen för de så kallade svagare eleverna. Och bra så. Men redan under flera år har läroplanen också ålagt skolan ett ansvar för att ta hand om de elever som är i behov av differentiering åt andra hållet. De flesta lärare … Jatka lukemista En skola för alla – också de särbegåvade?

Livslång vägledning i Svenskfinland, Regionförvaltningsverkets koordineringsroll, en tillbakablick

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet har som uppdrag att stöda koordineringen och utvecklingen av vägledningstjänster i Svenskfinland. I enlighet med regionförvaltningsverkets resultatavtal med finansministeriet för åren 2017-2019 stöder svenska enheten utvecklingen av flerkanaliga informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster och tryggar tillgängligheten till tjänsterna utgående från nationella strategiska linjedragningar. Verksamheten ingår som en del i uppbyggnaden av … Jatka lukemista Livslång vägledning i Svenskfinland, Regionförvaltningsverkets koordineringsroll, en tillbakablick