Kategoria: Opetus- ja kulttuuritoimi

En skola för alla – också de särbegåvade?

I Finland har vi kommit rätt långt vad gäller differentiering och övrig anpassning av undervisningen för de så kallade svagare eleverna. Och bra så. Men redan under flera år har läroplanen också ålagt skolan ett ansvar för att ta hand om de elever som är i behov av differentiering åt andra hållet. De flesta lärare … Jatka lukemista En skola för alla – också de särbegåvade?

Livslång vägledning i Svenskfinland, Regionförvaltningsverkets koordineringsroll, en tillbakablick

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet har som uppdrag att stöda koordineringen och utvecklingen av vägledningstjänster i Svenskfinland. I enlighet med regionförvaltningsverkets resultatavtal med finansministeriet för åren 2017-2019 stöder svenska enheten utvecklingen av flerkanaliga informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster och tryggar tillgängligheten till tjänsterna utgående från nationella strategiska linjedragningar. Verksamheten ingår som en del i uppbyggnaden av … Jatka lukemista Livslång vägledning i Svenskfinland, Regionförvaltningsverkets koordineringsroll, en tillbakablick

Kasvatus ja koulutus turvallisuutta rakentamassa

Kasvatus ja koulutus turvallisuutta rakentamassa

Sanasta turvallisuus tulee usein ensimmäisenä mieleen kolme kovaa P-kirjainta – puolustusvoimat, poliisi ja pelastuslaitos. Yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta turvallisuutta kannattaa kuitenkin miettiä laajemmasta perspektiivistä. Kysymyksenasettelun voi nostaa operatiivisen ja taktisen tason sijasta strategian tasolle. Silloin pohdinta kohdistuu siihen, kuinka ehkäistään sellaisia tilanteita tai sellaisten yhteiskuntasuhteiden muodostumista, joissa tämän kovan turvallisuuden sektorin palveluja enemmälti tarvittaisiin – ja … Jatka lukemista Kasvatus ja koulutus turvallisuutta rakentamassa

#dammenbrister

Svenskfinland är inget undantag, inte skolvärlden heller. Då #dammenbrister väcks frågan: Varför finns det så många berättelser? De enskilda fallen behöver höras och bemötas. Men ett framtidsperspektiv kvarstår: Hur ska vi strategiskt arbeta för att det inte föds nya berättelser? Som en tråd genom det här går ett kontinuerligt jämställdhetsarbete. Utbildningsstyrelsens publikation Jämställdhetsarbete är en … Jatka lukemista #dammenbrister