Kategoria: Kaikki aihealueet

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Sydkustens landskapsförbund rf gav nyligen ut rapporten Småbarnspedagogiken i Svenskfinland 2019 - Kartläggning av personaltillgång och språkförhållanden i svenskspråkiga daghem där personalsituationen i de svenska daghemmen synas ur de olika regionala vinklarna. Sydkustens landskapsförbund rf har sedan sitt grundande kartlagt personalens behörighet inom småbarnspedagogiken. Kartläggningen är viktig för svenskfinland och även om inte stora ändringar … Jatka lukemista Daghemmen – en attraktiv arbetsplats?

Vad innebär validering av tidigare förvärvat kunnande?

Vad innebär validering av tidigare förvärvat kunnande?

Det var frågan som ställdes under den tredje VPL Biennalen den 7–8 maj i Berlin. VPL står för Validation of Prior Learning eller fritt översatt validering av tidigare förvärvat kunnande. Biennalen samlade närmare 300 beslutsfattare, forskare, aktörer och andra intressenter som deltar i utvecklingen och genomförandet av validering. Målet var att dela med sig av … Jatka lukemista Vad innebär validering av tidigare förvärvat kunnande?

Mentorikin oppii

Mentorointi on Wikipedian määritelmän mukaan menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Näin määriteltynä korostuu mentoroitavan saama hyöty ja mentori nähdään lähinnä antavana osapuolena suhteessa. Todellisuus on kuitenkin toisenlaista. Olen toiminut viimeisten vuosien aikana useammankin kerran mentorina erilaisille asiantuntijoille ja esimiehille. Joka kerta olen oppinut itsekin sekä … Jatka lukemista Mentorikin oppii

Säkerhet inom utbildningen: Alla bör få känna sig trygga i skolvardagen.

Säkerhet inom utbildningen: Alla bör få känna sig trygga i skolvardagen.

Frågan om säkerhet inom utbildningen är ett tema som kan diskuteras och behandlas från flera synvinklar, det är ett tema som kräver fortlöpande diskussion och aktivt engagemang. Det finns alltid något man kan göra för att förbättra säkerheten i skolor och läroanstalter. Frågan är, hur säkerställa att alla i skolan, både elever, lärare och övrig … Jatka lukemista Säkerhet inom utbildningen: Alla bör få känna sig trygga i skolvardagen.

Saavutettavuus on kaikkien asia

Saavutettavuus on kaikkien asia

Verkkopalvelujen saavutettavuus kuulostaa monista vaikealta ja vähän pelottavaltakin asialta, etenkin jos ei ole perehtynyt aiheeseen tarkemmin. ”Eikö se ole jotain teknistä, jotain näkövammaisten juttuja?” ”Ei koske ainakaan minua.” ”Mitä minä voisin muka tehdä saavutettavuuden eteen?” ”Apua! Ei hajuakaan, mitä se tarkoittaa!” Saavutettavuuden parantaminen onkin usein - ehkä paremman tiedon puutteessa - haluttu ulkoistaa: tilataan konsultilta … Jatka lukemista Saavutettavuus on kaikkien asia

Kirjastojen vuosi 2018 oli hieno

Viime vuoden kirjastotilastot julkaistiin 1.4. ja niiden visualisointityökalu 9.4. Uutta tietokannassa on alle 15 vuotiaiden määrä, tarkentunut tapahtumien ja koulutusten tilastointi sekä pienet muutokset kokoelmien, lainojen ja hankintojen tilastoinnissa. Kirjastojen toiminnassa on viime vuosina korostunut monipuolisten lukutaitojen kehittäminen erityisesti lasten ja nuorten osalta. Tilastojen kautta tuemme tätä kehitystä tuomalla tietokantaan alle 15 vuotiaiden määrän kunnittain, … Jatka lukemista Kirjastojen vuosi 2018 oli hieno

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Riskfylld lek – och överinspektörens tankar

Eller: En trygg småbarnspedagogisk miljö med vassa knivar? Under den sista veckan i mars 2019 deltog jag i seminariet Early Childhood Education & Care - The Nordic Way. Seminariet ordnades av Nordiska ministerrådet, Kunnskapsdepartementet och Utdanningsfobundet i Norge. Konferensen fokuserade på att visa upp den nordiska småbarnspedagogiken och vad som gör den unik. En av … Jatka lukemista Riskfylld lek – och överinspektörens tankar