Kategoria: Kaikki aihealueet

Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Aluehallintovirastojen perustamilla kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostoilla on takanaan ensimmäinen toimintavuosi. Eri avit muotoilivat omista aluellisista lähtökohdistaan oman näköisensä verkostot. Lounais-Suomessa nimettiin alueellinen toimikunta, jonka jäsenistö jakaantui maakunnallisiin Satakunnan ja Varsinais-Suomen työryhmiin. Välillä kokoonnuttiin toimikuntana ja välillä työryhminä. Kokouksissa on vaihdettu ajatuksia ajankohtaisia asioista , kuten kunnan ja ammatillisen oppilaitoksen varautumisyhteistyö, kunnan vesiverkoston vikaantumisen aiheuttamat toimet … Jatka lukemista Turvallisuusverkoston vuosi Lounais-Suomessa

Rapport över Vägledardagarna 2018

Svenskspråkig LIV-verksamhet Regionförvaltningsverket jobbar med livslång vägledning parallellt med ELY-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten och i samverkan med ledande ministerier. Vägledningstjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen koordineras och utvecklas därmed av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Vi är tre tjänstemän i tre regioner som utför arbetet: överinspektör Carola Bryggman i Åbo, överinspektör Michael Mäkelä … Jatka lukemista Rapport över Vägledardagarna 2018

”Pistin oikein sähköpostinkin kiinni!”

Olemme kouluttaneet tiedollajohtamista kirjastotoimessa jo useamman vuoden ajan erilaisilla menetelmillä. On ollut kahden päivän seminaareja, streemattuja koulutuspäiviä, päivän työpajoja, puolen päivän koulutuksia ja lyhyitä webinaareja. Tulokset ovat vaihdelleet, mutta yhteistä on ollut se, että osallistuminen aktiivisesti on edellyttänyt matkustamista koulutuspaikalle. Lapissa päätimme kollegani Satu Ihanamäen kanssa kokeilukulttuurin hengessä kokeilla uudenlaista lähestymistapaa. Suunnittelimme kirjastotarkastajien kanssa koulutuksen … Jatka lukemista ”Pistin oikein sähköpostinkin kiinni!”

Esittelyssä aluehallintoviraston saavutettavuustiimi: Ryhmä on tien päällä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut tehtäväkseen ohjata ja neuvoa julkisia toimijoita uuden verkkopalvelujen saavutettavuuteen velvoittavan lain osalta sekä suunnitella ja toteuttaa saavutettavuusvalvontaa ja -raportointia. Sitä varten Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on perustettu saavutettavuuden valvontayksikkö, jossa työskentelee kolme asiantuntijaa: Emilia Ojala, Johanna Koskela ja Viena Rainio. Tiimi kiertää nyt ympäri Suomea kertomassa saavutettavuudesta yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Maksuttomiin … Jatka lukemista Esittelyssä aluehallintoviraston saavutettavuustiimi: Ryhmä on tien päällä

Kirjastoilla liian tyytyväiset asiakkaat?

Aluehallintovirastot koordinoivat valtakunnallisen asiakastyytyväisyyskyselyn viime keväänä ja syyskuussa julkistettiin sen tulokset raportointialustalla sekä julkaisussa. Vastaajia oli lähes 30 000 eri puolilta maata. Tulokset olivat jälleen lähes häkellyttävän hyviä. Kouluarvosana kaikkien vastaajien osalta oli kiitettävä 9 -. Tulosten julkistamisen yhteydessä heräsi taas keskustelu tämän tapaisten asiakaskyselyiden merkityksestä ja informaatioarvosta. Aiemmissakin vastaavissa kyselyissä mm. Kuntaliiton tai Kansalliskirjaston toimesta, … Jatka lukemista Kirjastoilla liian tyytyväiset asiakkaat?

Vägledare i samverkan – ett nordiskt samarbetsprojekt för kompetensutveckling

Vägledare i samverkan är ett Nordplus Horizontal-projekt som pågått i två år och slutrapporten ska snart lämnas in. Målet för projektet har varit att via erfarenhetsutbyte, seminarier och studiebesök höja vägledarnas kompetens. Jag har haft förmånen att vara med och utarbeta projektplanen och har deltagit i en del av seminarierna. Vad har vi då lärt … Jatka lukemista Vägledare i samverkan – ett nordiskt samarbetsprojekt för kompetensutveckling