AVISTAblogi – AVIbloggen

Asiaa aluehallintovirastosta. Reflektioner från regionförvaltningsverket.


Jätä kommentti

Jo joutui kertoimien aika

Suvivirren myötä eskareiden ja koulujen lukuvuodet ovat päättyneet. Osa esikoululaisista saattaa viettää vielä osan aikaa varhaiskasvatuksessa ennen peruskoulutaipaleensa aloittamista. Mikäli eskarilainen on varhaiskasvatuksessa vielä kesällä, hänen läsnäolonsa lasketaan kertoimella 1,0. Esiopetusaikana eskarilainen laskettiin kertoimella 0,5, jos hän oli 4 h esiopetuksessa ja osan aikaa varhaiskasvatuksessa. Saattoipa hänellä olla kerroin 0,25, jos hän oli oikeutettu varhaiskasvatukseen vain 20 h. Selkeää?

Lapsia lasketaan varhaiskasvatuksessa nykyisin kertoimilla. Kertoimet ovat varsin hankala ymmärtää, ellei käytä varhaiskasvatuksen asiakashallintaohjelmia, jotka todentavat lasten läsnäolot mm. varhaiskasvatusmaksujen ja käyttö- ja täyttölukujen vuoksi.

Kerroinkeskustelu alkaa viimeistään siinä vaiheessa, kun aluehallintovirasto alkaa tiedustella, onko päiväkodin ryhmissä kenties liikaa lapsia. Varhaiskasvatuslaissa kun ei mainita kerroin käsitettä lainkaan vaan säädetään ryhmäkoosta. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia.

Päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä vähintään suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi. Ryhmiä ei voida muodostaa niin, että ryhmässä olisi enemmän kuin kolmea kasvattajaa vastaava lapsimäärä samanaikaisesti läsnä. Lapsia voi kuitenkin olla ”kirjoilla” enemmän kuin enimmäiskoon tai suhdeluvun mukaan säädetään. Ryhmäkokoa ja suhdelukuja koskevia säännöksiä sovelletaan myös vuorohoidossa sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta.

Lasten läsnäolo varhaiskasvatuksessa perustuu ennakointiin ja suunnitelmallisuuteen, jota kertoimien käyttö luultavasti helpottavat. Päiväkodilla on mahdollisuus suunnitella käytettävissä olevia resurssejaan ottaen huomioon etukäteen tiedossaan olevat lasten läsnä- ja poissaolot ja myönnetyn paikan tosiasiallinen käyttö. Poikkeaminen edellyttää kussakin päiväkodissa tilannekohtaista ja lapsen läsnäoloaikaan perustuvaa harkintaa.

Käytännön tilanne voisi olla esimerkiksi se, että samaa paikkaa käyttävät lapset ovat satunnaisesti ja lyhytaikaisesti samanaikaisesti paikalla esimerkiksi vanhempien työvuoron yllättävän muuttumisen vuoksi. Lähtökohtaisesti suhdeluvusta poikkeaminen ei voi olla kuitenkaan jatkuvaa eikä päivittäistä eikä se voi kestää koko toimintapäivän ajan, vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista. Kertoimilla ei siis saa kikkailla!

Mitäs, jos työelämässä otettaisiin käyttöön työntekijäkerroin? Miten mahtavaa olisikaan saada kertoimen 1.0 sijaan tuplakerroin, joka ilmoittaisi työntekijän olevan erityisen pitkän tauon tarpeessa? Eikös se ole yhtä kuin LOMALLE?!?!


Jätä kommentti

Kuntavaalit lähestyvät – VASUTTAAKO?

Aluehallintovirastot ovat toteuttaneet syksyllä 2016 ja keväällä 2017 paikallista varhaiskasvatussuunnitelmatyötä tukevaa koulutusta yhteistyössä opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa. Kunnat ovat samanaikaisesti valmistelleet omia varhaiskasvatussuunnitelmiaan valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU) mukaisesti. Ensi syksystä lähtien kunnilla on käytössään paikallisesti päätetyt vasut, joihin kunnissa toteutettava varhaiskasvatuksen toiminta perustuu.

Lue loppuun


Jätä kommentti

PAHUUDEN KYNSISSÄ – MISTÄ APUA HYVÄKSIKÄYTÖN UHREILLE?

Perjantaina 20.1.2017 tuli TV 1:stä mielenkiintoinen Perjantai.-ohjelman suoralähetys TTT-klubilta Tampereelta. Teemana oli pahuus. Ohjelmassa haastateltiin sekä pedofiilien uhreja että kuultiin pedofiilien kokemuksia näyttelijöiden kertomana. Myös Yle kirjoitti uutissivustollaan (17.1.2017) pedofiliasta ilmiönä ja keinoista, joilla lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan ennaltaehkäistä. Sekä Perjantai.-ohjelmassa että Ylen uutisoinnissa painopiste oli pedofiilien auttamisessa, mikä on ennalta ehkäisevässä mielessä tärkeä asia. Sexpo-säätiö toimii merkittävässä avun antajan roolissa. Jäin kuitenkin miettimään, mistä uhrit sitten voivat hakea apua ja miten helposti apua on saatavilla?

Lue loppuun


Jätä kommentti

VASUun vankkaa tietoa ja tukea

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) valmistuivat lokakuussa 2016 ja nyt suunnitelmatyön painopiste on paikallisten suunnitelmien laadinnassa. Syksyllä 2017 varhaiskasvatuksessa toteutetaan uusien suunnitelmien mukaista toimintaa. Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on parhaimmillaan yhteinen oppimisprosessi. Kuitenkin johtoa huolettaa se osallisuuden ”juttu”, miten väkeä osallistetaan oikeasti prosessiin?  Lue loppuun


Jätä kommentti

VARHAISKASVATUS DIGILOIKKAA

QR-koodit äitienpäiväkortin välissä, Pinterest-seinän käyttö askarteluideoiden jakamisessa, Kahootilla mieluisaa leikkiä valitsemaan, vanhemmille webinaareja ajankohtaisista asioista… Uskokaa tai älkää, nämä ovat varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia TVT:n eli tieto- ja viestintätekniikan käytöstä päiväkotiympäristössä. Onko varhaiskasvatuksessa otettu digiloikka haltuun kaikessa hiljaisuudessa? Lue loppuun