Tekijä: Michael Mäkelä

Säkerhet inom utbildningen: Alla bör få känna sig trygga i skolvardagen.

Säkerhet inom utbildningen: Alla bör få känna sig trygga i skolvardagen.

Frågan om säkerhet inom utbildningen är ett tema som kan diskuteras och behandlas från flera synvinklar, det är ett tema som kräver fortlöpande diskussion och aktivt engagemang. Det finns alltid något man kan göra för att förbättra säkerheten i skolor och läroanstalter. Frågan är, hur säkerställa att alla i skolan, både elever, lärare och övrig … Jatka lukemista Säkerhet inom utbildningen: Alla bör få känna sig trygga i skolvardagen.

Livslång vägledning i Svenskfinland, Regionförvaltningsverkets koordineringsroll, en tillbakablick

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet har som uppdrag att stöda koordineringen och utvecklingen av vägledningstjänster i Svenskfinland. I enlighet med regionförvaltningsverkets resultatavtal med finansministeriet för åren 2017-2019 stöder svenska enheten utvecklingen av flerkanaliga informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster och tryggar tillgängligheten till tjänsterna utgående från nationella strategiska linjedragningar. Verksamheten ingår som en del i uppbyggnaden av … Jatka lukemista Livslång vägledning i Svenskfinland, Regionförvaltningsverkets koordineringsroll, en tillbakablick