Behållning från besök hos biskoparna i södra Finland: kunde målet vara människonära möten?

Ledningen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland besökte i början av hösten biskoparna i stiften i regionen. Under besöken diskuterade vi vilka utmaningar det finns i dagens samhälle som kan äventyra barns och ungas välbefinnande samt hur samhälleliga aktörer i brett samarbete ska kunna lösa dessa allt mer komplicerade utmaningar. Besöken fick oss också att fundera på hur man med hjälp av empati kan bygga upp förtroende då människor möts.

På besök hos biskopen i Borgå stift 23.9

Kyrkan och regionförvaltningsverket har de något gemensamt?

Även om grunden för och bakgrunden till verksamheten skiljer sig mycket från varandra hos kyrkan och regionförvaltningsverket, finns det många faktorer som förenar oss. Säkert kan vi också ta lärdom av varandra på olika sätt. Både kyrkan och regionförvaltningsverket deltar i människornas hela livscykel, på ett eller annat sätt. Kyrkans och regionförvaltningsverkets centrala uppgifter är att erbjuda rådgivning, stöd och handledning i olika livssituationer, så att det ska kännas bra för alla att leva och verka i samhället.

Under besöken insåg vi en av kyrkans främsta styrkor: kyrkan står i direkt och nära kontakt med människornas vardag – och även med situationer som avviker från vardagen i livets olika brytningsskeden. Vi var verkligen imponerade av det multiprofessionella diakoniarbetet, som är flexibelt på lokal nivå vid olika slags utmaningar.

Till exempel på Drumsö i Helsingfors besöker kyrkans anställda nu hemmen för att erbjuda hjälp i form av målinriktade tjänster hos familjer vars resurser inte räcker till. I Jakobstad har kyrkan stött integrationen och inrättat mångkulturella mötesplatser med låg tröskel som samlar infödda finländare och invandrarmammor. Ett fint, konkret arbete som främjar människornas välbefinnande!

Genom skriftskolorna når kyrkan fortfarande 70–80 % av åldersklassen 15-åringar, vilket ur en myndighets synvinkel är en fantastisk möjlighet. Via skriftskolorna kan man utöver frågor som gäller kyrkans läror också diskutera ämnen som är viktiga för de unga, såsom klimatförändringen.

Kyrkans fältarbetare får i sitt arbete väldigt mycket information om hur samhälleliga utmaningar och trender återspeglas i människornas liv. Under besöken diskuterade vi hur denna värdefulla tysta kunskap kunde utnyttjas, så att de samhälleliga aktörerna i ett brett samarbete bättre än tidigare skulle kunna lösa problem.

Mer empati i myndighetsverksamheten

Medan kyrkan är ett aktivt stöd för sina medlemmar och bygger upp ett långvarigt känslomässigt förhållande till dem, är en myndighet vanligen mer avlägsen i kundens ögon. En medborgare kontaktar vanligtvis oss när han eller hon vill rätta till en upplevd orättvisa – i en situation där personen är emotionellt känslig. Vi måste därför satsa på möten med kunderna och på att förstå kundernas behov, och verksamhetsmodellerna bör flexibelt kunna anpassa sig till behoven.

På känslonivå borde empati och medkänsla anses vara den centrala bakomliggande utgångspunkten för verksamhetsmodellerna. Förmågan att kunna möta människor är en viktig kompetens hos tjänsteinnehavarna. Även inom utbildningen borde man satsa på att utveckla denna kompetens. Vi pratar mycket om lagkunskap, men hur skickliga är vi på att förstå människor?

Kyrkan och myndigheter är samhällets pelare

Medan alla säkerligen känner till kyrkan, är regionförvaltningsverkets uppgifter och verksamhet för många medborgare dunklare. Vi har dock en viktig roll när det gäller att trygga människors grundläggande rättigheter och i att ingå i strukturerna för ett fungerande samhälle, även om denna roll inte nödvändigtvis syns tydligt i den normala vardagen och det kan vara svårt att åskådliggöra den på ett begripligt sätt.

Vår utmaning är att nå människor proaktivt, berätta om vår verksamhet på ett människonära och intressant sätt, så att vi uppfattas som en betydande och framför allt tillförlitlig, rättvis och lättillgänglig samhällsaktör.

Ett centralt mål för myndigheterna – och kyrkan – kan vara att öka medborgarnas förtroende. Förtroendet och den personliga trygghetskänslan har ett starkt samband med den samhälleliga säkerheten, aktiv delaktighet och en känsla av hoppfullhet. Förtroendet bygger på möten: i varje situation där en person är i kontakt med oss eller ser eller hör talas om oss.

Vi måste mer aktivt vara synliga och ha ett flexibelt sektorsövergripande samarbete med olika aktörer. När man samarbetar på praktisk nivå är också små detaljer viktiga: informationsgången mellan myndigheterna måste fungera och man måste finna lösningar som lämpar sig för just denna människas situation – eller åtminstone måste man kunna motivera det empatiskt, om man inte hittar tillfredsställande lösningar.

Visst samarbetar vi redan för människornas bästa. Den arbetsgrupp för främjande av barns och ungas välbefinnande som inrättats av Regionförvaltningsverket i Södra Finland är ett exempel på fördomsfritt samarbete som syftar till att konkret påverka människors liv. I gruppen har vi inlett en mer omfattande diskussion om till exempel hur reformen av yrkesutbildningen stöder de ungas delaktighet och hur mentalvårdstjänsterna för barn och unga stöder barnets och den ungas harmoniska uppväxt och utveckling.

Blicken mot människan

Besöken hos biskoparna gav oss en stark impuls för att vi säkert i allt högre grad ska börja fundera på hur vi mer aktivt kan synas och proaktivt bygga upp en uppfattning om ett regionförvaltningsverk som betjänar människor och som är mänskligt samt som tryggar alla finländares grundläggande rättigheter.

Kanske kan man sammanfatta utbytet av rundan på följande sätt: i egenskap av regionförvaltningsverk borde vi i större utsträckning vända blicken från lagparagrafer och rättsinstanser till människor och deras behov i olika situationer under hela livet. Bara genom att lyssna på och se våra kunder – dem som vi arbetar för – med genuint intresse och genuin empati kan vi bli ett människonära ämbetsverk.

Merja Ekqvist
Överdirektör
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Efterskrift: Bakgrunden till besöken

Regionförvaltningsverket samarbetar öppet och sektorsövergripande med olika myndigheter, organisationer och andra samhällsaktörer. Vi nätverkar och interagerar aktivt och via flera kanaler med våra intressentgrupper, och vårt mål är att tillsammans arbeta för samhällets bästa.

Besöksrundan hos biskoparna är en del av vårt aktiva intressentgruppsarbete.

I besöken deltog överdirektör Merja Ekqvist från Regionförvaltningsverket i Södra Finland, utvecklingschef Sari Hietala, direktör för ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet Sanna Puura och kommunikationschef Johanna Koskela.

De platser som vi besökte och de personer vi träffade under rundan:

Tammerfors stift 13.8: biskop Matti Repo och juristassessor Jorma Juutilainen (på bild också Sanna Puura, Merja Ekqvist och Sari Hietala)

Esbo stift 19.8: biskop Kaisamari Hintikka

S:t Michels stift 20.8: biskop Seppo Häkkinen, stiftsdekan Marko Marttila och juristassessor Jyri Klemola

Helsingfors stift 22.8: biskop Teemu Laajasalo, stiftsdekan Reijo Liimatainen och juristassessor Ritva Saario

Borgå stift 23.9: biskop Bo-Göran Åstrand, stiftsdekan Magnus Riska, lagfaren assessor Lars-Eric Henricson och stiftssekreterare Virva Nyback

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s