Småbarnspedagogiken om 20 år

Småbarnspedagogiken om 20 år

Undervisnings- och kulturministeriet gav ut en rapport under hösten som heter Småbarnspedagogikens framtidsvision 2040. Rapport om framtidsarbetet från delegationen för småbarnspedagogik. I rapporten presenterar man fyra olika framtidsscenarier* (egen översättning):

  1. På toppen av virtuell småbarnspedagogik
  2. Småbarnspedagogikens vägkost för en hållbar livsstil
  3. Småbarnspedagogik – i välfärdens ytterligheter
  4. Den mätbara barndomen

I det första scenariot tänker man sig att man genom att utnyttja teknologin kan erbjuda en jämställd småbarnspedagogik i hela landet då man via virtuella kontakter kan få sakkännedom till alla landets regioner. Det administrativa arbetet uträttas med hjälp av AI och personalens centrala arbetsuppgift är att stöda barnet i det sociala samspelet. Eftersom många vårdnadshavare arbetar på distans ändras också behovet av småbarnspedagogik så att barnen deltar mer flexibelt. Verksamheten erbjuds därför enligt en non stop-princip där barnen deltar i den verksamheten som familjen väljer.

Det andra scenariot beskriver en framtid är Finlands invånarantal stigit på grund av klimatflyktingvågen. Staten har lagt in resurser för att säkerställa jämlikheten och den de flesta daghem bedrivs med skattemedel. Pappornas roll har förstärkt och många föräldrar har förkortad arbetstid vilket i sin tur leder till att det finns ett större behov av plats inom småbarnspedagogiken på deltid. Cirkulär ekonomi är en självklarhet och idealet är ”tillbaka till naturen” och grupptillhörigheten har blivit viktigt. Därför har vårdnadshavarnas delaktighet blivit större. Ekodaghemmens popularitet har ökat och man kan genom att utnyttja teknologin minimera spillvärme och lagra energin som uppstår i barnens lekar.

Det tredje scenariot målar upp ett polariserat samhälle med låg nativitet. Invandringen har begränsats och den regionala identiteten har stärkt. Kvalitetsskillnaderna inom småbarnspedagogiken har ökat och kommuner och producenter tävlar om kunderna. Specialisering och ”dagisshopping” har blivit vanligt. Man föreställer sig att småbarnspedagogiken har centrerats till tillväxtcenter och erbjuds ofta i familjecenter där rådgivningen, daghemmen och ungdomsverksamheten fungerar tillsammans.

I det fjärde scenariot har man lagt fokus på att allting är mätbart och att en del av befolkningen följer upp sina resultat med målet att prestera ännu bättre. Den andra delen av befolkningen är inte benägen att följa upp fina resultat vilket leder till att klyftorna i samhället ökar. Inom småbarnspedagogiken betyder det här att barnens prestationsnivå mäts och att föräldrarna dagligen får rapporter på hur barnet sovit, rört sig eller vilket koldioxidavtryck barnet lämnat efter sig. Barnen delas in i grupper enligt prestationsnivå där de högpresterande barnen har de bästa pedagogerna. Personalens lönenivå  har stigit eftersom man får löneförhöjning på basen av hur bra barnen uppnått de pedagogiska målen.

Varför görs en rapport som den här, kan man fråga sig. Ingen har en kristallkula och inget av dessa framtidsscenarier ger enskilt en verklig bild av framtiden. Men, genom att göra tankeexperiment och följa med trender i vår samtid och göra kontinuerlig omvärldsanalys kan vi skapa oss en bild av hur vi vill att framtiden ska vara. Då vi blir medvetna om de olika framtidsscenarierna kan vi också påverka vår framtid så att utvecklingen går i den riktning vi önskar.

Delegationen för småbarnspedagogik önskar att rapporten blir en grund för en livlig diskussion och presenterar också en rad frågor man kan använda som diskussionsunderlag. Genom interaktion och samtal med kolleger eller med personer som representerar andra yrkeskategorier förstärker vi vår egen bild av verkligheten. Den här rapporten gav mig flera olika intryck. Den gav mig hopp, obehag och lustfyllda känslor – och framför allt gav den mig ny energi att arbeta målmedvetet för en bättre småbarnspedagogik utgående från barnets bästa.

*Rapportens framtidsscenarier bygger på framtidsöversikter som sammanställts av Statsrådet.

** Bilden är ett collage av  Juha Harjus illustrationer som ingår i rapporten.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s