Rapport över Vägledardagarna 2018

Svenskspråkig LIV-verksamhet
Regionförvaltningsverket jobbar med livslång vägledning parallellt med ELY-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten och i
samverkan med ledande ministerier. Vägledningstjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen koordineras och utvecklas därmed av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Vi är tre tjänstemän i tre regioner som utför arbetet: överinspektör Carola Bryggman i Åbo, överinspektör Michael Mäkelä i Helsingfors och överinspektör Disa Widell i Vasa. På så sätt har vi kontaktyta i hela Svenskfinland och jobbar både regionalt och nationellt med koordineringsuppdraget inom livslång vägledning, till vardags förkortat som LIV. Svenska enheten driver antingen svensk- eller tvåspråkiga LIV-grupper eller LIV-sektioner i sina regioner och enheten är representerad i den nationella LIV-gruppen vid undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet. Svenska enheten deltar även i internationellt samarbete kring vägledning som medlem av Nordiskt nätverk för Vägledning inom NVL, Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande.

Årlig konferens för vägledare
En av de stora händelserna inom det svenskspråkiga LIV-arbetet i Finland är Vägledardagarna. Vägledardagarna är en årligen återkommande fortbildning och konferens för vägledande personal med syfte att belysa olika aspekter av vägledning samt att skapa ett forum för kunskapsutbyte och diskussion. Målgruppen för vägledardagarna är alla elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, på arbets- och ungdomsverkstäder, på arbets- och näringsbyråerna, inom integrationsprocesser och inom vägledningsprojekt. Det är en avgiftsfri konferens som ordnas roterande i Helsingfors, Vasa och Åbo. I år stod Vasa i tur och den första dagen höll vi till på Stundars museum och kulturcentrum i Korsholm, den andra dagen på Vaasa-Opisto/Vaasan työväenopisto. Vi hade 100 deltagare från alla delar av Svenskfinland. Årets tema var vägledningens metoder. Vi delade in temat i underteman där vi undersökte berättelsens och litteraturens funktion i vägledningspraxis under den första dagen och karriärteorier, integration i utbildningen och ungdomskultur under den andra dagen, se programmet. Direktör Marianne West-Ståhl ramade in Vägledardagarna 2018 kring tanken om goda möten och samarbetet mellan människor. LIV-sektionerna i Åbo, Vasa och Helsingfors förberedde varsin workshop på årets vägledardagar. Två föreläsare gästade oss från Sverige, Nina Ström från Kulturrådet i Stockholm och Cecilia Stigedahl Stenberg från vägledarutbildningen vid Umeå universitet.

LIV-sektionen i Österbotten ledde en workshop om vägledningen av nyanlända och hur vägledningsarbetet ser ut i integrationsprocesser. LIV-sektionen i Egentliga Finland presenterade en workshop med rubriken ”Att jobba med karriär- och livsplanering – metoder och verktyg”. Workshoppen förbereddes och hölls av psykolog Leena Stark, som jobbar inom Egentliga Finlands TE-tjänster med yrkesvals- och karriärvägledning. Hon gav exempel på olika tester, såsom begåvnings-, intresse- och personlighetstester, som används för att utreda kundens behov. Hon betonade samtalets betydelse och att vara lyhörd. Under diskussionen tipsades vi om Folkhälsans material RennoX för stresshantering bland unga. Vidare fick deltagarna göra en självutvärdering under workshoppen.

LIV-sektionen i Nyland presenterade e-vägledning och diskuterade vägledarens roll i de ungas studieval med avstamp i projektet Studera i Helsingfors vid Arcada. En fjärde workshop presenterade ett digitalt handledningsverktyg i skolornas kontaktkanal Wilma.

Vägledningens metoder

Ny logo för vägledning
På svenska enheten har vi skapat nya ikoner för att symbolisera olika teman och ämnesområden inom vår fortbildning. Vägledarna är en viktig egen målgrupp och vägledardagarna är den fortbildning och konferens som varje år samlar vägledarna till gemensamt möte och diskussion. Överinspektör Malin Eriksson har designat den logo som nu får symbolisera vägledningen och vägledarnas arbete; det finns flera möjliga vägar, olika delmål och slutligen är vägen en större del av färden än själva destinationen.

Intervjuer, bilder och material
Under Vägledardagarna 2018 intervjuade vi konferensens föreläsare och IKT-pedagog Fredrik Åman fotade människorna och miljöerna. Vi har samlat intervjuerna på vår Youtube-kanal, där man kan återvända till definitionen av biblioterapi eller karriärteori och höra Georg Henrik Wredes råd till vägledare i mötet med nya generationer av ungdomar. Vårt tips är att man också kan spela upp någon minut i klassen eller på mötet med kollegerna som diskussionsunderlag kring berättelsens funktion i människans liv och i hanteringen av sina studie- och karriärstigar.

I svenska enhetens materialbank hittar du presentationerna från Vägledardagarna 2018 och på Facebook ett bildgalleri från konferensen.

Nästa år ordnas Vägledardagarna i Åbo 30–31.10.2019, välkommen!

Texten skriven av Disa Widell och ursprungligen publicerad i tidskriften Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, nro 9 marraskuu 2018, red. Jaana Kettunen och Raimo Vuorinen.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s