Livslång vägledning i Svenskfinland, Regionförvaltningsverkets koordineringsroll, en tillbakablick

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet har som uppdrag att stöda koordineringen och utvecklingen av vägledningstjänster i Svenskfinland.

I enlighet med regionförvaltningsverkets resultatavtal med finansministeriet för åren 2017-2019 stöder svenska enheten utvecklingen av flerkanaliga informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster och tryggar tillgängligheten till tjänsterna utgående från nationella strategiska linjedragningar. Verksamheten ingår som en del i uppbyggnaden av riksomfattande tjänster. Vidare främjar enheten kvaliteten i vägledningen, utvecklar vägledarkompetensen och förmedlar behoven av vägledning till dem som ordnar utbildning. Koordineringsuppdraget genomförs i samarbete med NTM-centralerna.

Uppgiften genomförs dels nationellt, dels regionalt i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten.

T.ex.  I Nyland har regionförvaltningsverkens svenska enhet tillsatt en samarbetsgrupp som jobbar med vägledningsärenden. Med vägledning avses i det här sammanhanget verksamhet som gör det möjligt för medborgarna i alla åldrar och olika livsskeden

  • att identifiera sin kapacitet, sin kompetens och sina intressen
  • att fatta ändamålsenliga beslut om utbildning och yrke
  • att göra sina egna, individuella val när det gäller studier, arbete och annan liknande verksamhet

Nätverket tillsattes i januari 2014. Den övergripande målsättningen är att utveckla de svenskspråkiga samarbetsstrukturerna inom vägledningen i regionen samt höja kompetensen hos de personer som arbetar med vägledningsfrågor. I nätverket medverkar, regionens svenskspråkiga yrkesutbildning, Prakticum och Axxell, Yrkeshögskolorna Arcada och Novia, Ungdomsverkstaden SVEPS, Luckan, Sydkustens landskapsförbund och Nylands brigad.

Målsättningen är att inom ramen av nätverket kartlägga de pågående svensk- och tvåspråkiga utvecklingsprojekten, hitta synergier mellan dem och på det viset maximera nyttan av utvecklingsåtgärderna.

Tyngdpunkter i verksamheten under åren 2014–2018 har varit bland annat samarbetet med Ohjaamo/Navigator projekthelheten och övergångarna mellan utbildningsstadierna. Samarbetet har varit aktivt med bland annat ESF-finansierade Navigator projekten i Helsingfors, Esbo och Vanda. Samarbetet med det nationella koordineringsprojektet Kohtaamo har handlat främst om de digitala vägledningstjänsterna, hur de skall se ut på svenska.

Samarbetet med Nylands brigad inleddes 2014. År 2015 utfördes en kartläggning bland svenskspråkiga beväringar, man ville utreda beväringarnas syn på nuvarande vägledningstjänster före, under och efter beväringstiden. Enkäten utarbetades av Yrkeshögskolorna Arcada och Novia, Yrkesinstitutet Axxell, Luckan, Ungdomsverkstäderna SVEPS och Föregångarna, Nylands TE-byrå., Raseborgs stad Nylands brigad och Regionförvaltningsverket. Cirka 700 svenskspråkiga beväringar svarade på enkäten sommaren 2015, 39% av beväringarna kom från Nyland och resten från övriga delar från Svenskfinland. Kartläggningens resultat gav värdefull information som också presenterades för Undervisnings- och kulturministeriet, Arbets- och näringsministeriet samt den nationella Time Out- arbetsgruppen.

Resultatet visar bland annat att 25% av beväringarna skulle ha behövt hjälp att planera sin beväringstid före tjänstgöringen.  Anmärkningsvärt är också att ca. 5% av de svenskspråkiga beväringarna saknade 2: stadiets utbildning, motsvarande siffra för hela landet landar på ca. 10%. Sammanfattningsvis, enkäten gav värdefull information som fungerar som grund för utvecklingsarbetet och visar att sektorövergripande samarbete är effektivt och ger goda resultat.

I dagens läge är samarbetet mellan Nylands brigad och det svenskspråkiga vägledningsfältet aktivt. Gemensamma satsningar som t.ex. utbildnings. och rekryteringsmässor ordnas varje år.

Vägledningsnätverket i Nyland har också som uppgift att fungera som styrgrupp för det ESF-finansierade projektet Stora Komet- vägledningsprojektet på svenska i Nyland. Projektets målsättning är att utveckla övergångsfasen mellan 2. till 3. stadiet samt att synliggöra stödtjänster som erbjuds till de svenskspråkiga unga. Projektet samarbetar aktivt med bland annat Nylands brigad och det nationella svenskspråkiga ESF-projektet Smidiga Övergångar I Svenskfinland.

Svenska enheten ordnar årligen nationella vägledardagar, orten för seminariet roterar mellan Helsingfors, Åbo och Vasa. Temat år 2017 för dagarna i Helsingfors var övergångsfaserna, Året 2018 ordnas dagarna i Vasa och temat är bland annat litteratur och vägledning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den svenskspråkiga utvecklingsverksamheten är verkligen mångdimensionerad. Det handlar om regional och nationell utveckling, olika samarbetsprojekt och samarbete mellan kommuner, statliga regionförvaltningen och ministerier.

Hur framtidens vägledningstjänster och utvecklingen av dem kommer att se ut återstår att se, den aktuella landskapsreformen kommer att påverka den här helheten, men exakt hur, är ännu oklart.

Michael Mäkelä

Överinspektör för bildningsväsendet

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s