Työaikalain tulee suojella myös asiantuntijan jaksamista

Työaikalain tulee suojella myös asiantuntijan jaksamista

Tarvitseeko asiantuntijoiden työaikaa seurata? Muun muassa tähän etsii vastausta Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettama kolmikantainen työryhmä, joka valmistelee ehdotusta uudeksi työaikalaiksi. Työryhmän määräajan lähestyessä aihe on keskusteluttanut paljon julkisuudessa. Itse olen seurannut erityisesti keskustelua siitä, kuuluuko asiantuntijatyö työaikalain piiriin ja mahdollistaako uusi työaikalaki erilaisia työaikajoustoja.

Selvää on, että nykyinen työaikalaki ei vastaa nykyisen työelämän tarpeita, kun työtä tehdään yhä useammin myös muualla kuin työpaikalla. Nykyinen työaikalaki on vanhanaikainen ja niin jäykkä, että monilla työpaikoilla kehitetyt hyvät ja joustavat käytännöt eivät ole mahdollisia nykyisen lainsäädännön puitteissa. Työaikalain työaikasuojelullinen merkitys ei kuitenkaan ole muuttunut, vaan päinvastoin sen pitäisi korostua tämän päivän hektisessä työelämässä.

Työajan seuranta_2000px

Olen itse tehnyt työsuojelutarkastuksia pari viime vuotta asiantuntija- ja toimistotyöpaikkoihin. Tarkastuksella valvomme, että työntekijöiden työaika ei aiheuta haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle. Puutumme työaikasaldojen tai ylityömäärien ylityksiin ja keskustelemme työhön sidonnaisuudesta vapaa-ajalla ja mahdollisuudesta palautua. Varmistamme, että työaikaa seurataan, eli että työpaikalla on työaikakirjanpito. Viime vuoden aikana Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella asiantuntija- ja toimistotyöpaikoille tehdyillä työsuojelutarkastuksilla noin viidesosalta työpaikoista puuttui työaikakirjanpito kokonaan.

Julkisuudessa on noussut keskusteluun asiantuntijoiden kuuluminen työaikalain piiriin. Erityisesti on keskusteltu siitä, ketkä jäävät lain ulkopuolelle. Työaika on yksi merkittävimmistä kuormitustekijöistä asiantuntijatyössä, ja työturvallisuuslaki edellyttää, että työajasta aiheutuvaa kuormitusta seurataan työpaikoilla. Työaikasuojelun näkökulmasta asiantuntijoiden kuuluminen työaikalain piiriin on tärkeää. Kun työaikalain uudistus tähtää siihen, että lakiin saadaan entistä enemmän joustoja, ei mielestäni ole yhtään hyvää syytä jättää osaa asiantuntijoista ilman lain takaamaa työaikasuojelua.

Nykyisessä työaikalaissa on varsin tarkasti rajattu ne tehtävät, jotka jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Asiantuntijatyöhön kohdistuvilla työsuojelutarkastuksilla on huomattu, että työnantajilla on hyvin erilaisia tulkintoja siitä, mikä on lain tarkoittamaa ”organisaation itsenäisen osan johtamista”, tai mitkä työtehtävät ovat sellaista työtä, jota ”tehdään kotona tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä”. Näiden valvominen ja lain tulkinta yksittäistapauksissa on usein vaikeaa. Yrityksessä X kirjataan tehdyt työtunnit samaan sähköiseen järjestelmään sekä kotona että toimistolla. Yritys Y sen sijaan vetoaa siihen, että ei voi valvoa kotona tehtävää työtä työaikalain kirjaukseen vedoten, ja työaikakirjanpitoon kirjataan vain toimistolla tehty työ. Mikäli uudessa työaikalaissa tullaan työajaksi lukemaan kaikki työaika työntekopaikasta riippumatta, kuten esimerkiksi Työterveyslaitos on kannanotossaan esittänyt, poistuu tämä tulkintaongelma.

Työaikalain soveltamisalaan itsenäisissä asiantuntijatehtävissä liittyvä kysymys onkin vaikeampi. Jos työaikalakiin tulee julkisuudessakin väläytelty kirjaus, jonka mukaan lain ulkopuolelle jäävät johtamistehtävien lisäksi henkilöt, joilla ei määriteltyä työaikaa ja jotka voivat täysin itsenäisesti päättää työajoistaan, toivoisi hallituksen esityksessä kirjattavan hyvin tarkkaan, mitä tällä tarkoitetaan. Äkkiseltään voisi ajatella aika monen asiatuntijatehtävän uppoavan tähän kategoriaan, tai ainakin mahdollistavan tällaisen tulkinnan. Ainakin lakia valvovan viranomaisen kädet tällainen hyvin epämääräinen kirjaus sitoisi tehokkaasti.

Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s