Kirjastoilla liian tyytyväiset asiakkaat?

Aluehallintovirastot koordinoivat valtakunnallisen asiakastyytyväisyyskyselyn viime keväänä ja syyskuussa julkistettiin sen tulokset raportointialustalla sekä julkaisussa. Vastaajia oli lähes 30 000 eri puolilta maata. Tulokset olivat jälleen lähes häkellyttävän hyviä. Kouluarvosana kaikkien vastaajien osalta oli kiitettävä 9 -. Tulosten julkistamisen yhteydessä heräsi taas keskustelu tämän tapaisten asiakaskyselyiden merkityksestä ja informaatioarvosta. Aiemmissakin vastaavissa kyselyissä mm. Kuntaliiton tai Kansalliskirjaston toimesta, … Jatka lukemista Kirjastoilla liian tyytyväiset asiakkaat?

”Kun ite tehhää, niin tulee hyvä!” – Etelä-Karjalassa tehdään valmiusharjoitusta yhdessä

”Kun ite tehhää, niin tulee hyvä!” – Etelä-Karjalassa tehdään valmiusharjoitusta yhdessä

  Etelä-Karjalan alueellinen valmiusharjoitus EKA18 on käynnistetty viime keväänä. Seuraavana vuorossa ovat 9.10.2018 Lappeenrannassa järjestettävä tilanneseminaari ja varsinaiset harjoituspäivät, jotka kokoavat maakunnan eri toimijat yhteen yhteiseen harjoitteluun 28.–29.11.2018.   Etelä-Karjalassa varautumisen yhteistyö on vahvoilla pohjilla. Maakunnallinen valmius- ja turvallisuusfoorumi EKTURVA on jo vuodesta 2010 yhdistänyt alueen viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämän yhteiseen turvallisuuden ja valmiuden suunnitteluun. … Jatka lukemista ”Kun ite tehhää, niin tulee hyvä!” – Etelä-Karjalassa tehdään valmiusharjoitusta yhdessä

Vägledare i samverkan – ett nordiskt samarbetsprojekt för kompetensutveckling

Vägledare i samverkan är ett Nordplus Horizontal-projekt som pågått i två år och slutrapporten ska snart lämnas in. Målet för projektet har varit att via erfarenhetsutbyte, seminarier och studiebesök höja vägledarnas kompetens. Jag har haft förmånen att vara med och utarbeta projektplanen och har deltagit i en del av seminarierna. Vad har vi då lärt … Jatka lukemista Vägledare i samverkan – ett nordiskt samarbetsprojekt för kompetensutveckling

Tiedoksi: Kari Lehtolan blogikirjoitus 7.8.2018 ”Saksa on hieno maa – – ” on toistaiseksi poistettu

Kari Lehtolan blogikirjoitus 7.8.2018 otsikolla Saksa on hieno maa – myös sen mustasta historian osasta kannattaa oppia, niin kuin saksalaiset itse ovat tehneet periaatteella ”Ei koskaan enää" on toistaiseksi poistettu lukutilasta. Blogikirjoitus ehti olla jo kuukauden esillä, mutta on poistettu saamani tiedon mukaan noin viikko sitten 7.9. päivänä. Informoin asian tässä yhteydessä lyhyesti tällä julkaisualustalla, koska … Jatka lukemista Tiedoksi: Kari Lehtolan blogikirjoitus 7.8.2018 ”Saksa on hieno maa – – ” on toistaiseksi poistettu

En skola för alla – också de särbegåvade?

I Finland har vi kommit rätt långt vad gäller differentiering och övrig anpassning av undervisningen för de så kallade svagare eleverna. Och bra så. Men redan under flera år har läroplanen också ålagt skolan ett ansvar för att ta hand om de elever som är i behov av differentiering åt andra hållet. De flesta lärare … Jatka lukemista En skola för alla – också de särbegåvade?

Livslång vägledning i Svenskfinland, Regionförvaltningsverkets koordineringsroll, en tillbakablick

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet har som uppdrag att stöda koordineringen och utvecklingen av vägledningstjänster i Svenskfinland. I enlighet med regionförvaltningsverkets resultatavtal med finansministeriet för åren 2017-2019 stöder svenska enheten utvecklingen av flerkanaliga informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster och tryggar tillgängligheten till tjänsterna utgående från nationella strategiska linjedragningar. Verksamheten ingår som en del i uppbyggnaden av … Jatka lukemista Livslång vägledning i Svenskfinland, Regionförvaltningsverkets koordineringsroll, en tillbakablick

Yhdenvertainen kohtelu, asiakkaan oikeudet ja valvontaviranomaisten yhteistyö lupahallinnossa – esimerkkinä Pipolakoti

Poikkeavatko yksityisiä sosiaalipalveluja koskevat luparatkaisut toisistaan riippuen siitä, käsitteleekö asian Valvira vai aluehallintovirasto? Kysymys on noussut aika ajoin julkisuudessakin näkyvästi esille; viimeksi tänä kesänä Lohjalla sijaitsevan kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluja tarjoavan Pipolakodin tapauksessa. Uutisoinnin kautta on voinut välittyä vaikutelma siitä, että Valviran ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) luparatkaisut poikkeaisivat toisistaan ja palvelujen tuottajia kohdeltaisiin epäyhdenmukaisesti.  Pipolakodin palvelujen … Jatka lukemista Yhdenvertainen kohtelu, asiakkaan oikeudet ja valvontaviranomaisten yhteistyö lupahallinnossa – esimerkkinä Pipolakoti