AVISTAblogi – AVIbloggen

Asiaa aluehallintovirastosta. Reflektioner från regionförvaltningsverket.


Jätä kommentti

Työterveyshuolto auttaa pientä työpaikkaa torjumaan työuupumusta

Miten teidän työpaikalla hallitaan psykososiaalista kuormitusta? Kun tarkastaja esittää tämän kysymyksen pienellä työpaikalla, moni työnantaja hämmentyy. Anteeksi, hallitaan siis mitä? Termi onkin monelle outo, mutta itse asia suomalaisille surullisen tuttu. Psykososiaalisella kuormituksella tarkoitetaan niitä asioita, jotka liiallisina tai hallitsemattomina voivat uhata työntekijän jaksamista ja pahimmillaan johtaa työuupumukseen, jopa työkyvyttömyyteen.

Työsuojeluvalvonta on alkanut entistä tarmokkaammin taistella työuupumusta vastaan. Viime vuoden alusta alkaen psykososiaalista kuormitusta on valvottu lähes kaikilla Suomessa tehdyillä työsuojelutarkastuksilla. Me työsuojelutarkastajat varmistamme, että työpaikoilla osataan toimia ajoissa oikein, jos työntekijä kuormittuu työstä johtuen – ja välttää näin työkyvyttömyyden pitkittyminen. Katsomme myös, että työpaikoilla on mietitty etukäteen keinoja työntekijöiden työssä jaksamiseen, jotta työstä johtuvia sairauslomia  ei  pääsisi syntymään.Kuormitus3 Lue loppuun


Jätä kommentti

Kuntavaalit lähestyvät – VASUTTAAKO?

Aluehallintovirastot ovat toteuttaneet syksyllä 2016 ja keväällä 2017 paikallista varhaiskasvatussuunnitelmatyötä tukevaa koulutusta yhteistyössä opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa. Kunnat ovat samanaikaisesti valmistelleet omia varhaiskasvatussuunnitelmiaan valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU) mukaisesti. Ensi syksystä lähtien kunnilla on käytössään paikallisesti päätetyt vasut, joihin kunnissa toteutettava varhaiskasvatuksen toiminta perustuu.

Vasutyö on vaatinut kohtuullisen suurta ponnistusta kuntien varhaiskasvatuksen johdolta ja henkilöstöltä. Aikaa on kulunut uusien perusteiden sisäistämiseen ja perusteiden soveltamiseen paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Vasu 2017 on normi, toisin kuin aikaisemmat suunnitelmat, ja siksi asiakirjaan suhtaudutaan nyt eri tavalla vakavasti. Sisällöllisesti muutos aikaisempaan vasuun (2005) on ollut suuri. Esimerkiksi lähes kaikki vasun merkittävät käsitteet ovat muuttuneet. Arvopohja on nyt arvoperusta, kasvatuspäämäärät laaja-alaista osaamista, lapselle ominainen tapa toimia on oppimiskäsitystä ja monipuolisia työtapoja, erityinen tuki tarkoittaa kehityksen ja oppimisen tukemista ja orientaatiot oppimisen alueita.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa odotetaan tapahtuvan uuden vasun myötä toiminnallisia muutoksia. Varhaiskasvatuslaki korostaa mm. pedagogiikan toteutumista. Lastentarhanopettajalle osoitettu pedagoginen vastuu tarkoittaa, että hänellä on kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta. Hän ohjaa ja keskustelee lapsiryhmänsä pedagogisista työtavoista. Lisäksi päiväkodeissa jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu pedagogiikan toteutumisesta ja toteuttamisesta – joka päivä.

Koulutuksissa on kuultu paikallisia puheenvuoroja siitä, miten vasutyö on kunnissa edennyt. Puheenvuorot ovat osoittaneet, että henkilöstö suhtautuu sitoutuneesti vasun laadintaan. Vasutyöhön on saatu mukaan lapsia, vanhempia, päättäjiä ja yhteistyökumppaneita. Jyväskylässä järjestetyssä vasu-koulutuksessa saatiin mm. Saarijärveltä erinomainen tervehdys sivistyslautakunnan jäseneltä Marjut Pollarilta, joka myönsi, että tietää enemmän tuulivoimaloiden melusta ja välkkeestä kuin varhaiskasvatuksen perusteista. Hän myös totesi, että me päättäjät päätetään asioista ja vaaditaan paljon mutta annetaanko me siihen edes mahdollisuutta käytännössä? (http://www.oph.fi/download/181538_Saarijarvi.pdf)

Taidekaupunki Mänttä-Vilppula piti puolestaan Vasu-messut kuntavaaliehdokkaille. Miten mahtava idea onkaan kysyä omalta ehdokkaalta, mitä hän ajattelee varhaiskasvatuksen asioista ja miten on, vasuttaako?


Jätä kommentti

Yhteistyö – työelämän suola

Projektikoordinaattori Liisa Nyrölä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Viisauden kulmakiveksi on määritelty kyky tarkastella asioita monesta näkökulmasta. Ei siis liene sattumaa, että moninäkökulmaisuus määrittelee virkamiehenkin työtä. Ympäristölupapäätösten valmistelussa otetaan esimerkiksi huomioon niin haitankärsijät, luvanhakija kuin luontoarvotkin. Valmistelutyöltä edellytetään läpinäkyvyyttä, sujuvuutta sekä eri näkökohtien tasapuolista huomioon ottamista ja yhteensovittamista. Työssä tarvitaan säädös- ja substanssiosaamisen ohella yhä enemmän myös hyviä yhteistyötaitoja.

Lue loppuun


Jätä kommentti

PAHUUDEN KYNSISSÄ – MISTÄ APUA HYVÄKSIKÄYTÖN UHREILLE?

Perjantaina 20.1.2017 tuli TV 1:stä mielenkiintoinen Perjantai.-ohjelman suoralähetys TTT-klubilta Tampereelta. Teemana oli pahuus. Ohjelmassa haastateltiin sekä pedofiilien uhreja että kuultiin pedofiilien kokemuksia näyttelijöiden kertomana. Myös Yle kirjoitti uutissivustollaan (17.1.2017) pedofiliasta ilmiönä ja keinoista, joilla lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan ennaltaehkäistä. Sekä Perjantai.-ohjelmassa että Ylen uutisoinnissa painopiste oli pedofiilien auttamisessa, mikä on ennalta ehkäisevässä mielessä tärkeä asia. Sexpo-säätiö toimii merkittävässä avun antajan roolissa. Jäin kuitenkin miettimään, mistä uhrit sitten voivat hakea apua ja miten helposti apua on saatavilla?

Lue loppuun


Jätä kommentti

Istuminen on työsuojeluasia

Istutko suuren osan työpäivästäsi työpöydän ääressä? Istuminen on puhuttanut tasaisesti viime vuosien aikana, kun erilaisten tutkimusten kautta olemme heräämässä siihen, että paikallaan istuminen työpäivän aikana aiheuttaa terveydelle haittaa. Tutkimusten mukaan paljon työssään istuvilla on jopa merkittävästi suurempi riski kuolla kuin ihmisillä, jotka istuvat työssään alla neljä tuntia. Sosiaali- ja terveysministeriön Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen -julkaisun mukaan yli 7 tuntia päivässä istuvilla jokainen lisätunti istumista kohottaa kuoleman riskiä 5 %. Riskiä voi pienentää runsaalla reippaalla liikunnalla, mutta harva meistä työpäivän jälkeen ehtii liikkua joka päivä riittävästi. Lue loppuun


Jätä kommentti

Kehu & kiitä! –kampanja toi iloa aluehallintovirastoon

Marraskuussa 2016 järjestettiin aluehallintovirastoissa yhteinen Kehu & kiitä –kampanja, jonka ansiosta työyhteisöissä keskusteltiin vilkkaasti positiivisen palautteen merkityksestä. Kampanjasta innostuneet jakoivat kollegoille aiempaa matalammalla kynnyksellä kiitosta mm. kiitoskorttien muodossa. Seurauksena oli paljon hyvää mieltä ja positiivisuutta marraskuun pimeyden keskelle.

Lue loppuun


Jätä kommentti

VASUun vankkaa tietoa ja tukea

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) valmistuivat lokakuussa 2016 ja nyt suunnitelmatyön painopiste on paikallisten suunnitelmien laadinnassa. Syksyllä 2017 varhaiskasvatuksessa toteutetaan uusien suunnitelmien mukaista toimintaa. Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on parhaimmillaan yhteinen oppimisprosessi. Kuitenkin johtoa huolettaa se osallisuuden ”juttu”, miten väkeä osallistetaan oikeasti prosessiin?  Lue loppuun